Klagede over DR’s omtale af ny 'løve'

En klager mente, at DR's omtale af en ny medvirkende i programmet ’Løvens hule’ på DR1 var fejlagtig. Klageren får ikke medhold.

En bruger klagede over en artikel på dr.dk om en medvirkende i 'Løvens hule'. (Foto: © Mikkel Vincentz Pedersen DR, DR)

Mikrofonholderi og en artikel med fejl og udeladelser. Det var nogle af de kritikpunkter en DR-bruger bad lytternes og seernes redaktør tage stilling til. Sagen drejede sig om en artikel på dr.dk om den nye løve Christian Arnstedt i DR’s populære program 'Løvens hule'.

Klageren mente, at DR brød med DR’s principper om fairness og gennemsigtighed og bad lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen gå ind i sagen og vurdere om DR’s egne regler var overholdt.

En af klagerens primære påstande var blandt andet, at Christian Arnstedt var en 'svindler', blandt andet på baggrund af en kritisk omtale i et Kontant-program fra 2012. Klageren mente, at DR bryder sine etiske regler ved ikke at nævne dette. Desuden mente klageren, at artiklen rummede en del mangler om forhold vedrørende Christian Arnstedt.

Lytternes og seernes redaktør afviser klagerens påstande, og han får ikke medhold.

Du kan læse hele sagen nederst.

Jesper Termansen skriver, at DR efter klagerens henvendelse har føjet til artiklen, at DR i programmet Kontant i 2012 kritiserede MenuCard, som var det kritiserede firma Christian Arnstedt var involveret i.

- Uanset om DR havde ændret artiklen eller fastholdt den, ville det ikke have givet Klager medhold på dette punkt, slår Jesper Termansen fast.

Manglende dokumentation for påståede fejl

Klageren mener blandt andet også, at det er en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer, at artiklen ikke nævner Christian Arnstedts påståede relationer til FLSmidth. Klageren konkretiserer ikke sine påstande, og lytternes og seernes redaktør hæfter sig ved, at klageren heller eller dokumenterer hvilke påstande i artiklen, han mener er faktuelt forkerte.

- LSR vurderer, at artiklen ikke tegner et forkert eller skævt billede af Christian Arnstedt. Det er DR’s frie ret at vælge hvilke elementer af Christian Arnstedts liv og karriere, der præsenteres for læserne, skriver Jesper Termansen.

Afgørelsen slår fast, at der i artiklen på dr.dk ikke er konkrete faktuelle fejl, der indikerer, at DR’s etiske retningslinjer om fairness skulle være overtrådt, men at artiklen giver et dækkende og fair billede.

Klager får ikke medhold i sin klage.

Læs hele sagen her.

Ankesagsafgørelse