Klager får ikke medhold i kritik af DR’s håndtering af spørgsmål i debat om omskæring

En bruger mente, at et spørgsmål på dr.dk om omskæringsdebatten ikke overholdt DR’s egne etiske regler. Kritikken afvises af lytternes og seernes redaktør, der til gengæld påpeger, at der er sket procedurefejl i håndteringen af klagen.

Lod DR en spørger fremsætte grove beskyldninger i sit spørgsmål på dr.dk - og var DR ensidig ved kun at lade den jødiske deltager i panelet besvare spørgsmålet? Det mente en bruger, der klagede til lytternes og seernes redaktør. Klageren får ikke medhold. Det kan man læse i den seneste ankesag, som lytternes og seernes redaktør har behandlet. (© (c) DR)

'LÆS SVARENE om omskæringsdebatten: 'Folk har svært ved at forstå traditionen'. Sådan stod der om en debat på dr.dk den 19. april om omskæring, hvor ét af spørgsmålene fik en bruger til at klage til DR.

Spørgsmålene i debatten, som er under temaet ’Tæt på’ på dr.dk, tog afsæt i et politisk forslag om at forbyde omskæring af drenge under 18 år.

I panelet deltog en religionssociolog, en repræsentant for Intact Denmark - en organisation, der er imod omskæring - og også en ung jødisk studerende var inviteret til at besvare spørgsmål om omskæring.

Selve spørgsmålet stillet til den jødiske repræsentant i panelet lød: 'Er det som jøde ikke uhyre ubehageligt at opleve hvorledes optikken og retorikken fra Intact miljøet finder genklang - og kan genbruges 1:1 af den nynazistisk bevægelse Nordfront'?'

Klagers kritik gik på, at DR lod en bruger stille et spørgsmål, som koblede organisationen Intact Denmark sammen med organisationen Nordfront.

Det var tillige klagerens opfattelse, at DR lod brugeren fremsætte grove beskyldninger i sit spørgsmål, og at DR optrådte ensidigt ved kun at lade den jødiske deltager i panelet besvare spørgsmålet, når organisationen Intact Denmark også var til stede under debatten og kunne have svaret.

Det kan man læse i den seneste ankesag, som lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen har behandlet.

Klageren valgte at lade Jesper Termansen vurdere sagen, da DR i første omgang afviste kritikken. Han giver ikke klager medhold i indholdet, men kritiserer på flere punkter DR’s håndtering af sagen.

Ingen sammenkobling eller behov for forelæggelse

Jesper Termansen lægger i sin begrundelse vægt på, at DR - i henhold til sine etiske retningslinjer - har redigeringsretten over de spørgsmål, der bringes.

Klageren får ikke medhold i, at spørgsmålet koblede Intact Denmark til organisationen Nordfront, fremgår det af afgørelsen. Men Jesper Termansen medgiver, hvad også DR selv påpeger i sit svar til klageren, at selvom DR’s etiske retningslinjer er overholdt, burde også repræsentanten fra Intact Denmark have haft lov til at svare på spørgsmålet.

Spørgsmålet, som der blev klaget over, rummede dog ikke sådanne konkrete påstande om Intact Denmark, at der var behov for at forelægge dem for Intact Denmark, fastslår afgørelsen.

- DR bør derfor ikke imødekomme Klagers krav om at fjerne spørgsmålet og beklage, at det blev bragt, konkluderer Jesper Termansen.

Sagen håndteret ukorrekt i flere led

DR har i sine etiske retningslinjer sat fire uger som fristen for et svar på en klage. Den er ikke overholdt i dette tilfælde. Desuden var det ikke - som retningslinjerne også foreskriver - den ansvarlige DR-chef, der svarede klageren, men en programmedarbejder. Dette bliver kritiseret af lytternes og seernes redaktør.

Samtidig kritiserer lytternes og seernes redaktør også sig selv:

- LSR har overset et svar fra DR i sagen og først ved en rykker fra Klager opdaget dette. Derfor er svaret også for sent fremsendt. Det har LSR beklaget over for Klager', skriver Jesper Termansen.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse