To klager over DR-video om konflikten mellem Israel og Palæstina får ikke medhold

Explainer-video på YouTube om konflikten i Mellemøsten mellem Israel og Palæstina får ikke kritik af lytternes og seernes redaktør. DR var ikke ensidig i dækningen af konflikten. Men DR gør sig sårbar over for kritik ved ikke at angive kilder, påpeger redaktøren samtidig.

To brugere klagede over en video på DR’s YouTube-kanal. Klagerne mente blandt andet, at DR’s fremstilling var skæv og partisk til ugunst for staten Israel. (© DR)

To brugere klagede over den samme explainer-video på DR Nyheders YouTube-kanal. Videoen forklarede Israel-Palæstina-konflikten. Klagerne mente blandt andet, at DR’s fremstilling var skæv og partisk til ugunst for staten Israel. En af klagerne mente tillige, at DR var ensidig ved at benyttet sig af en specifik universitetslektor.

Efter at redaktionen afviste kritikken, valgte klagerne begge at lade Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR, behandle klagerne. Han giver ikke klagerne medhold i deres kritik. Det fremgår af de to seneste ankesagsafgørelser fra lytternes og seernes redaktør.

Ikke kompetence til at afprøve historiske forhold

En af klagerne peger blandt andet på en lang række forhold, hvor klagerens opfattelse af den historiske baggrund er en anden end DR’s fremstilling, fremgår det af ankesagen.

Klageren mener blandt andet, at DR giver en ukorrekt historisk fremstilling af oprettelsen af staten Israel og konflikten med palæstinenserne, og at DR overdriver briternes betydning for staten Israels oprettelse i form af Balfour-deklarationen. Klageren mener tillige, at DR i stedet burde tillægge Folkeforbundets delingsplan større betydning, fremgår det af sagen.

- Det er imidlertid DR’s ret i henhold til DR’s etiske retningslinjer at foretage en udvælgelse og bedømmelse af kilder til en historisk fremstilling som denne, slår lytternes og seernes redaktør fast.

Jesper Termansen skriver endvidere, at lytternes og seernes redaktør kan bedømme konkrete påstande om brud på DR’s etiske retningslinjer, men ikke har kompetence til at afprøve de historiske forhold. Lytternes og seernes redaktør kan derfor ikke tage stilling til klagerens historiske udlægning, fremgår det.

PLO’s oprettelse og brug af ordet 'bosætter'

Lytternes og seernes redaktør slår dog fast, at DR ikke overtrådte egne etiske retningslinjer ved at sige, at Den Palæstinensiske Befrielsesfront, PLO, blev oprettet i 1960´erne og ikke specifikt nævnte året 1964. Klageren får heller ikke medhold i, at brugen af ordet ’bosættere’ i videoen er partisk vendt mod Israel.

- Det israelske udenrigsministerium benytter selv på sin hjemmeside det engelske ord 'settlements', der kan oversættes til dansk som 'bosættelser', konkluderer Jesper Termansen.

Redaktionel frihed – men kilder kunne være en styrke

Klagerne får ikke medhold i klagepunkterne og Jesper Termansen slår fast, at DR ubestridt har retten til at redigere videoen og vælge den fremstillingsform, som DR ønsker.

Jesper Termansen påpeger dog i afgørelsen, at DR ved ikke at angive kilder til sine historiske vurderinger i videoen gør sig selv til afsender af den historiske fortolkning af Israel - Palæstina-konflikten.

- Det gør det vanskeligt for udenforstående at vide, hvorfra DR har hentet sine oplysninger og vurderinger, skriver Jesper Termansen.

En af klagernes grundlæggende opfattelse var, at gennemgangen var ensidig, fordi DR havde benyttet sig af en specifik lektor ved Københavns Universitet. Men denne kritik afvises af lytternes og seernes redaktør:

- DR er i sin ret til at benytte den pågældende ekspert som baggrundskilde til den forklarende video. DR vælger selv sine kilder og har fuld redigeringsret over stoffet.

Du kan læse sagen her:

Ankesagsbeskrivelse