Kritik af artikel om klimaforandringer: Oplysninger om fremtidens vandstand var upræcise og mangelfuld

Artikel på dr.dk om forudsigelserne af klimaforandringer var ikke researchet ordentligt, påpeger lytternes og seernes redaktør. Artiklen og tilhørende faktaboks var mangelfuld og gav læserne et forkert indtryk af fremtidige vandstandsforhold i Danmark.

En læser klagede over en artikel på dr.dk, hvor det fremgik, at klimaforandringerne vil få vandstanden til at stige mere end 100 gange om året. Klageren mente blandt andet, at artiklen brugte de bagvedliggende fakta forkert og overdrev forudsigelserne. Lytternes og seernes redaktør har behandlet sagen (Foto: Unsplash/DR)

I en artikel på dr.dk fremgik det, at klimaforandringerne vil få vandstanden til at stige mere end 100 gange om året. Det fik en læser til at klage til DR. Han mente blandt andet, at artiklen brugte de bagvedliggende fakta forkert, overdrev forudsigelserne og benyttede kilder forkert.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen giver klageren ret i dele af kritikken og kritiserer, at DR ikke i artiklen redegjorde for de meget vigtige nuancer og forudsætninger, som klimafremskrivningerne bygger på.

Det kan man læse i den seneste sag fra lytternes og seernes redaktør. Du kan læse hele sagen nederst.

Værst tænkelige klimaforandringer

- DR fremlagde dermed de værst tænkelige forudsigelser om klimaforandringer som om, at det var fakta, skriver Jesper Termansen.

Lytternes og seernes redaktør lægger i sin gennemgang vægt på, at DMI - som DR benytter som kilde - ledsager sit nye klimaatlas, som artiklen bygger på, med en række modelberegninger og uddybning af forudsætninger, men at DR ikke brugte dem i artiklen.

Lytternes og seernes redaktør skriver, at DR dér ville kunne gøre sig bekendt med de afgørende forudsætninger og betydelige usikkerheder, som de langsigtede klimaforudsigelser er underlagt.

- DR efterlod dermed læserne med det indtryk, at de værste forudsigelser var fakta, og DR undlod at være grundig og omhyggelig i sin præsentation af oplysninger om fremtidens vandstande, konkluderer Jesper Termansen og giver dermed klageren ret i denne del af kritikken af artiklen.

Faktaboks med mangler

Det fremgår af sagen, at DR efter kritikken fra klageren ændrede faktaboksen i artiklen. I stedet for at benytte de værst tænkelige antal årlige varslinger ved det værst tænkelige klimascenarie, benyttede DR efterfølgende medianen, som DMI anser for at være det ”bedste bud” for en forudsigelse under de givne valgte forudsætninger, fremgår det.

- Men DR gjorde ikke i faktaboksen rede for, at de angivne årlige varslinger af forhøjet vandstand var behæftet med en ekstrem høj grad af usikkerhed og byggede på en antagelse om, at menneskelig indgriben for at nedbringe CO2 i de næste 70 - 80 år ikke vil have nogen effekt, skriver Jesper Termansen.

Lytternes og seernes redaktør påpeger, at alle værdier i faktaboksen fremstod, som om de er kendsgerninger.

- Læserne har ingen chance for at gøre sig bekendt med, hvad der er forudsætningerne for de dramatiske forudsigelser for vandstandsstigninger, som DR-artiklen fremlægger, konkluderer Jesper Termansen og udtaler kritik af, at DR i den konkrete artikel ikke i tilstrækkelig grad levede op til egne retningslinjer om grundig og kritisk research.

- Det er kritisabelt, og det får Klager medhold i. DR har i sit svar til Klager ikke forholdt sig til denne centrale kritik, hvilket også er kritisabelt, fremgår det og påpeger, at det grundlæggende problem er, at fremskrivningerne bliver fremlagt som kendsgerninger, uden at DR redegør for usikkerheden og præmisserne bag.

Valg af kilde

Klager kritiserer også, at DR benytter DMI som kilde og visse steder ordret gengiver DMI’s ord. Denne kritik af DR’s kildevalg og kildebrug afviser lytternes og seernes redaktør. Han på påpeger, at DR har sin redaktionelle ret til at benytte de kilder, som DR finder relevant.

Det fremgår af sagen, at klageren insinuerer, men ikke dokumenterer, at DMI har en interesse i at fremstille klimaforudsigelserne værst tænkeligt, men lytternes og seernes redaktør påpeger, at klageren ikke har fremlagt nogen dokumentation for de påstande.

Scenarierne i Randers

I artiklen fremlægges de værst tænkelige scenarier for nogle borgere og borgmesteren i Randers til kommentar. Klageren mener, at dette kan påvirke byens holdning politisk, men den kritik afviser lytternes og seernes redaktør og skriver, at dette ikke er et etisk problem i henhold til DR’s egne retningslinjer. Det er DR’s redaktionelle valg.

DR har rettet

DR har som følge af kritikken præciseret på Fejl og Fakta på dr.dk, at artiklen baserer sig på en forudsætning om at forhøjede vandstande i det omfang kun vil ske, hvis verden fortsætter udledningen af drivhusgasser i samme tempo som hidtil.

Det fremgår tillige af sagen, at den fejlagtige faktaboks er fjernet fra artiklen, hvor det også præciseres, hvad der er forudsætningerne for de mest drastiske klimakonsekvenser.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse