Kritik af DR afvist: Klager mente, at artikel brugte for mange ord

Læser mente, at DR skal overholde særlige krav til længden på en ”Seneste nyt”-artikel på dr.dk. Lytternes og seernes redaktør afviser påstanden.

Er der regler for hvor lange artikler på dr.dk må være? En bruger mente, at der måtte gælde særlige regler for længden af korte notitser, og klagede over en artikel på dr.dk, som han mente ikke overholdt DR's etik. Den kritik afviser lytternes og seernes redaktør. (© DR)

En klager mente, at en artikel på dr.dk ikke overholdt DR’s etiske retningslinjer.

Han skrev til DR med kritik af længden på en artikel. Ifølge klageren kunne ”notitser” hos DR kun være på 101 ord.

Redaktionen afviste klagerens påstande, og det samme gør så nu lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen, der har gennemgået sagen.

Det fremgår af sagen, at klageren tidligere har klaget til DR, og på baggrund af sin tidligere klage foretager sine egne beregninger for, at en notits højest kan være på 101 ord.

Men klagerens påstand om, at DR har overskredet sine egne formkrav med 36 ord, afvises af lytternes og seernes redaktør.

Ingen regler i etikken for artiklers længde

- Der findes ikke en sådan regel. Derimod fremgår det af DR’s etiske retningslinjer, at DR alene bestemmer over indhold og vinkler i en artikel, herunder en notits. Klagers kritik er uden hold i DR’s etiske retningslinjer, og Klager får ikke medhold, slår Jesper Termansen fast.

- En bruger kan således hverken stille krav til indhold eller længde i forhold til en artikel på dr.dk, skriver Jesper Termansen og slår fast, at der ikke findes en sådan regel i DR’s etiske retningslinjer, og at klageren ikke har noget belæg for at opstille et sådan krav.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse