Kritik af DR-artikel ikke dokumenteret eller sandsynliggjort: Men DR var for længe om at svare

En bruger mente, at en DR-analyse af den amerikanske præsident Joe Bidens første år var mangelfuld og i strid med DR’s etik. Kritikken afvises af lytternes og seernes redaktør, der til gengæld påpeger fejl i DR’s klagehåndtering.

En bruger mente, at DR’s USA-korrespondents analyse af den amerikanske præsident Joe Bidens første år ikke fulgte DR's etik (Foto: collage/DR/Unsplash)

Mangelfuld, partisk og uærlig. Det mente en bruger var kendetegnende for DR’s USA-korrespondent Steffen Kretzs analyse af den amerikanske præsident Joe Bidens første år.

Brugeren skrev til DR og påpegede en række begivenheder, som brugeren mente burde med og kunne udlægges anderledes, end det var sket i analysen. Men den kritik afvises af lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen, der har behandlet henvendelsen.

Jesper Termansen skriver, at DR i henhold til DR’s etiske retningslinjer vælger kilderne og står for de redaktionelle valg.

- Det er min vurdering, at der grundlæggende er tale om en kommentar fra Klager, hvor Klager lægger vægten andre steder end DR og ønsker andre pointer og vinkler end DR. Men Klager har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er sket overtrædelser af DR’s etiske retningslinjer, skriver Jesper Termansen.

DR for længe om at svare

Jesper Termansen giver til gengæld brugeren ret i kritikken af DR’s lange svartid og dermed håndteringen af brugerens henvendelsen.

- Klager har anført, at det er et brud på DR’s etiske retningslinjer, at det har taget to måneder at besvare klagen. Det får Klager medhold i, skriver Jesper Termansen og påpeger, at klagen burde have været afvist som en kommentar, som DR ikke svarer på.

- Men når DR vælger at behandle henvendelsen fra Klager som en klage, burde DR have svaret inden for fire uger, konkluderer lytternes og seernes redaktør.

Du kan læse hele sagen her.

Læs om ankesagen her