Kritik af dr.dk-artikel om statsborgerskab afvises: DR’s etik overholdt

En læser kritiserede en stribe forhold i en artikel om dansk statsborgerskab. Alle påstandene afvises af lytternes og seernes redaktør.

Kritik af artikel på dr.dk afvises af lytternes og seernes redaktør. Jesper Termansen påpeger blandt andet, at der ikke er tale om brud på DR’s etik, fordi DR kontaktede alle 17 medlemmer af Indfødsretsudvalget, men at det snarere er udtryk for omhyggelig research fra DR's side. (© DR)

En klager skrev til DR med en stribe kritikpunkter af artiklen 'I 1996 var Michael i slagsmål: Han kan aldrig blive dansk statsborger' på dr.dk. Klageren mente blandt andet, at det var misbrug af offentlige ressourcer, at DR havde kontaktet samtlige medlemmer af Folketingets indfødsretsudvalg i researchen til artiklen.

Klageren mente også, at DR tog stilling til fordel for statsborgerskab for den tidligere dømte, der omtales i artiklen, samt at det forhold, at journalisten er kvinde skulle have haft betydning for indholdet.

Jesper Termansen, der er lytterne og seernes redaktør i DR, giver ikke klageren ret.

Jesper Termansen påpeger, at der ikke er tale om brud på DR’s etik, fordi DR kontaktede alle 17 medlemmer af Indfødsretsudvalget, men at det snarere er udtryk for omhyggelig research.

Jesper Termansen skriver også, at DR ikke tager stilling i artiklen, og at det af fakta tydeligt fremgår, at den medvirkende har haft en betinget dom på ét års fængsel for vold.

Klagers påstand om, at journalisten på baggrund af sit køn skulle have haft en særlig sympati for den medvirkende mand afvises.

Du kan læses hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse