Kritik af Israel-indslag for manglende oplysninger

P1 Orienterings indslag om en Israelkritisk forsker var mangelfuldt og undlod at fortælle, at forskerens arbejde var kontroversielt i sit eget hjemland. P1 erkender, at problemer med indholdet i skolebøger er værst i palæstinensiske områder, hvilket er i strid med den interviewede forskers egne udsagn.

(Foto: © MOHAMMED SALEM, Scanpix)

P1 Orientering bragte den 15. juni 2017 et indslag, der på flere punkter var mangelfuldt. Det drejede sig om den israelske forsker og pro-palæstinensiske forkæmper Nurit Peled-Elharans forskning om hadlære i israelske skolebøger, vendt mod palæstinenserne. Hun har i mange år beskæftiget sig med israelske undervisningsmaterialer, og hendes forskning konkluderer, at israelske skolebørn bliver undervist i bøger, der fremmer had mod palæstinensere. I udsendelsen sammenligner hun det israelske skolevæsen med nazisternes propaganda mod jøder i Nazityskland.

Lytterne og seernes redaktør, Jesper Termansen, har gennemgået klagen og kritiserer i sin afgørelse, at indslaget er mangelfuldt, idet redaktionen undlod at redegøre for den forskning, der strider imod Nurit Peled-Elharans egen fremstilling af problemet. P1 Orientering har medgivet, at de brude havde oplyst om den interviewede forskers baggrund, og hvordan hendes forskning er omstridt i hjemlandet, Israel.

Redaktionen har yderligere erkendt over for klager, at de godt vidste, at i følge forskningen er fænomenet med hadfremmende skolebøger mest udbredt i palæstinensiske områder, men at den information ikke kom frem i indslaget. Til dette skriver lytter-seerredaktøren i sin afgørelse: ”Hvis redaktionen oven i købet var bekendt med den viden, der strider mod vinklen, forud for interviewet med Nurit Peled-Elhanan, var det fair, at det havde fremgået af det samlede indslag i P1 Orientering.”

Klager mener, at indslaget var ensidigt og kun lod forskerens synspunkt komme frem, men lytternes og seernes redaktør konkluderer, at der i indslaget var gjort forsøg på nuancering. P1’s egen journalist redegjorde eksempelvis for, at palæstinensere også producerer indhold til palæstinensiske børn, med hadfremmende indhold om Israel og israelere. Ligeledes er der spørgsmål fra studiet, der forsøger at bløde Nurit Peled-Elharans bastante konklusioner op. Indslaget var mangelfuldt, undlod at oplyse, at hadkampagnerne ifølge forskningen er værst i de palæstinensiske områder samt at forskeren er omstridt, men der var gjort forsøg på at nuancere billedet i P1 Orientering.

Klager får derfor samlet set delvist medhold.

DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, har tilsluttet sig afgørelsens konklusion.

Hele afgørelsen kan læses her: