Kritik af klimaindslag i TV Avisen

Foto af slædehunde der løb i smeltevand på indlandsisen blev fremstillet som et billede på klimaforandringer. Det var ikke retvisende, vurderer lytternes og seernes redaktør.

En seer klagede til lytternes og seernes redaktør over et indslag i TV Avisen om smeltevand på indlandsisen i Grønland. (Foto: © Mikkel Vincentz Pedersen DR)

Et billede af en hundeslæde på en smeltevandsdækket indlandsis i Grønland var udgangspunktet for et indslag i TV Avisen den 24. juni 2019. Indslaget drejede sig om et interview med den klimaforsker fra DMI, der havde taget billedet på en arbejdsrejse.

En seer mente dog, at TV Avisen brugte billedet forkert og misvisende som eksempel på klimaforandringerne. Efter at DR havde afvist hans klage, bad han lytternes og seernes redaktør, der arbejder uafhængigt af DR’s daglige ledelse, om at vurdere sagen. Han giver klager medhold i kritikken af indslaget.

Tilbagevendende vejrfænomen

Klageren påpegede, at man i dagene op til indslaget i andre medier havde kunnet se, at fænomenet var tilbagevendende i Grønland og intet havde med klimaændringer at gøre.

Det forbehold havde klimaforskerens arbejdsplads, DMI, også taget i en artikel da billedet fra medarbejderen gik verden rundt.

Billede dokumenterer ikke klimaforandringer

Lytternes og seernes redaktør skriver i sin afgørelse, at det burde have fremgået af indslaget, at billedet kun dokumenterede et kendt vejrfænomen og ikke et klimafænomen, og at klimaforskerens holdning til, at fotoet kunne stå som et symbol for klimaforandringer var forskerens personlige holdning og ikke forskningsbaseret.

Klimaforsker udtalte sig uklart

I DR’s svar til klageren står der, at det er DR’s ambition at gøre det tydeligt, hvad der er rigtigt og forkert og vise vej gennem junglen af fakta og forudsigelser på klimaområdet. Det skete ikke her, skriver Jesper Termansen.

Af afgørelsen fra lytternes og seernes redaktør fremgår det, at DR i sit svar til klageren skrev, at forskeren i indslaget påpeger, at der sker en afsmeltning hvert år, og at den dog var indtruffet tidligere end sædvanligt i 2019. Men lytternes og seernes redaktør påpeger, at forskeren ikke sagde det, som han er gengivet for af DR.

Derimod mener lytternes og seernes redaktør, at forskeren udtrykte sig så uklart, at man lige så vel kunne få det indtryk, at billedet havde noget med klimaet at gøre. Endvidere gav forskeren i indslaget udtryk for, at han personligt ikke havde noget imod, hvis lægmænd fik det indtryk, at billedet blev et symbol på alt det, de ikke forstod i de tekniske rapporter, påpeger Jesper Termansen.

Af afgørelsen fremgår det, at DR bør beklage indslaget på Fejl og Fakta og samtidig redegøre for, at TV Avisen ikke i tilstrækkelig grad fik oplyst, at der var tale om et vejrfænomen, som ikke kan dokumentere en klimaeffekt, og at fænomenet er kendt i Grønland.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse