Kritik af P1 Morgen: Regerings-kritisk bevægelse i forhold til corona burde være kommet til orde

Indslag om Frihedsbevægelsens Fællesråd i P1 Morgen levede ikke op til DR’s etik. Bevægelsen blev ikke forelagt kritiske oplysninger. Redaktionschefen har beklaget.

P1 Morgen bragte blandt andet et indslag, der kiggede nærmere på, hvorvidt bevægelsen med sit navn lånte sympati fra modstandskampen under besættelsen og Frihedsrådets rolle under Anden Verdenskrig. Det fik en lytter til at klage til lytternes og seernes redaktør i DR.. (Foto: © Mikkel Vincentz Pedersen DR)

P1 Morgen beskæftigede sig den 12. marts med bevægelsen Frihedsbevægelsens Fællesråd. En bevægelse, der er stærkt kritisk over for regeringens corona-politik og vaccineplaner.

Bevægelsen stod dagen inden indslaget som arrangør af en demonstration i København, men den blev aflyst. P1 Morgen bragte blandt andet et indslag, der kiggede nærmere på, hvorvidt bevægelsen med sit navn lånte sympati fra modstandskampen under besættelsen og Frihedsrådets rolle under Anden Verdenskrig.

Det fik en lytter til at klage til DR.

Kritikken fra klageren gik på, at bevægelsen ikke fik lov til at kommentere de kritiske oplysninger, der blev fremsat om Frihedsbevægelsens Fællesråd i indslaget.

Det mente lytteren var i strid med DR’s etiske retningslinjer og klagede til DR. P1 Morgen har erkendt, at det var en fejl og har skrevet en meddelelse på DR’s ’Fejl og Fakta’ på dr.dk.

Lytteren var ikke tilfreds med svaret fra DR. Ganske vist havde DR erkendt, at bevægelsen burde have fået forelagt kritikken, men klageren mente ikke, at DR havde forholdt sig til de andre påstande om fejl, som hans oprindelige klage også indeholdt. Blandt andet at indslaget skulle rettes eller fjernes. Han bad derfor Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR, vurdere sagen.

Lytternes og seernes redaktør giver klageren medhold i noget af kritikken.

- Indslaget levede ikke op til DR’s etiske retningslinjer på de punkter, der er angivet. Det er beklaget af DR, men indslaget skal hverken rettes eller fjernes. Chefen for P1 Morgen, Claus Cancel, har erkendt og beklaget dette på dr.dk, skriver Jesper Termansen.

Du kan læse hele sagen nederst.

Forelagt påstande

Klageren ønskede, at lytternes og seernes redaktør skulle vurdere troværdigheden af P1’s påstande set i forhold til Frihedsbevægelsens Fællesråds egne udtalelser på bevægelsens hjemmeside. Dette afviser lytternes og seernes redaktør.

- DR er ikke forpligtet til kun at viderebringe de oplysninger, som bevægelsen selv lægger frem. Men DR er forpligtet til at angive, hvor oplysningerne stammer fra, skriver Jesper Termansen og giver klageren medhold i, at bevægelsen burde have været hørt.

Det var hovedproblemet, fremgår det af afgørelsen.

Belæg for 'nazismeforsker'

Klager hævder, at P1 Morgen med indslaget satte bevægelsen i forbindelse med nazismen under besættelsen. Dette skete blandt andet, skriver klageren, ved at betegne den medvirkende historiker fra Roskilde Universitet som ’nazismeforsker’.

- Betegnelsen er DR’s, og da forskeren har beskæftiget sig indgående med besættelsen og Anden Verdenskrig forekommer det, at der er et vist fagligt belæg for titlen, om end den er upræcis, fremgår det.

Jesper Termansen skriver tillige i afgørelsen, at forskerens pointe i indslaget er, at bevægelsen med sit navn spiller på positive kræfter i forbindelse med reference til modstandsbevægelsen under besættelsen og Frihedsrådet.

Det er dermed det modsatte af den ”nazi-afsmitning”, som klageren hævder fandt sted, fremgår det.

DR forholdt sig ikke til hele klagen

Lytterens påstand om, at DR ikke forholder sig til hele klagen, giver lytternes og seernes redaktør ham delvist medhold i.

Det fremgår af afgørelsen, at DR har erkendt og forholdt sig til den overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer som lå i, at P1 Morgen ikke havde forelagt sine påstande for Frihedsbevægelsens Fællesråd.

- Alle de øvrige underpunkter – som at DR ikke anviser kilder i indslaget til sine påstande om F.F. – kunne have været undgået, hvis DR havde hørt F.F. Det er sådan, jeg forstår den beklagelse, som Claus Cancel har bragt på Fejl og Fakta, konkluderer Jesper Termansen.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse