Kritik af podcast om sexovergreb mangler dokumentation

Podcast-serien 'Det perfekte offer 2' om overgreb, fik en lytter til at klage til DR. Han mente, at programmet rummede alvorlige fejl, og at programmet skulle trækkes tilbage. Lytternes og seernes redaktør giver ikke klager medhold i sine påstande.

DR’s podcastserie 'Det perfekte offer 2' om en psykologs sexovergreb, fik en lytter til at klage til DR. Lytternes og seernes redaktør giver ikke klageren medhold. (fotocollage/grafik) (© DR)

DR’s podcast-serie 'Det perfekte offer 2' om en psykologs sexovergreb, fik en lytter til at klage til DR. Han rejste en lang række påstande om fejl og forsømmelser vedrørende serien, som han mener bør fjernes af DR.

Klageren hævder blandt andet, at kvinden i podcasten ikke er afhængig af psykologen, som det beskrives i udsendelsen. Han mener også, at DR blot viderebringer kvindens udsagn og at rettens dom samt Psykolognævnets afgørelser siger noget andet. Desuden mener klageren, at DR ignorerer, at landsret eller Højesteret kan komme til en anden juridisk afgørelse. Lytternes og seernes redaktør giver ikke klager medhold i sine påstande.

Ingen dokumentation for påståede fejl

Lytternes og seernes redaktør skriver i sin afgørelse, at Klager ikke har leveret dokumentation for sine påstande. DR har oplyst i podcasten, at den dømte psykolog erklærer sig ikke skyldig, og at dommen er anket. Klager har dermed ikke ret i, at DR har ignoreret, hvordan den dømte stiller sig til dommen.

Jesper Termansen er lytternes og seernes redaktør i DR. (Foto: Mikkel Vincentz Pedersen © DR)

Lytternes og seernes redaktør påpeger desuden, at DR har redaktionel ret til at beskæftige sig med sagen og retssagen, så længe DR i henhold til god presseskik og egne etiske retningslinjer oplyser, hvordan den dømte stiller sig, og at dommen er anket. Det er tilfældet i sagen her.

Lytternes og seernes redaktør påpeger, at klagers påstande har karakter af gisninger og formodninger, og at klageren ikke har fremlagt dokumentation for, at hans formodninger er korrekte. Det påpeges også i afgørelsen, at klageren ikke er i besiddelse af et særligt fagligt grundlag, der sætter ham i stand til at vurdere psykiske diagnoser og andre psykologiske og lægefaglige emner, som podcastserien berører.

Psykologinævn og domstol

Ud fra det grundlag, som DR har oplyst, bygger serien i alt overvejende grad på Psykolognævnets vurdering og afgørelse i sagen fra 16. maj 2018. Desuden bygger den på en byretsdom fra 8. februar 2019 ved Retten i Aarhus. Begge steder slås det fast, at den omtalte psykolog har haft et seksuelt forhold til klienten, og at han groft har misbrugt hendes behandlingsmæssige afhængighed.

Psykologen har erklæret sig uskyldig og anket dommen, men DR har ikke overtrådt sine egne etiske retningslinjer ved at beskæftige sig med sagen og lægge såvel Psykolognævnet som rettens ord til grund for podcasten.

Klager får ikke medhold.

Du kan læse afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse