Kritisk dr.dk-artikel om Mølbaks opsang til teenagere var berettiget

DR-artikel om faglig direktør Kåre Mølbaks manglende dokumentation for opsang til teenagere og deres smittemønster var etisk i orden.

DR overtrådte ikke egne etiske retningslinjer ved at sætte kritisk lys på Kåre Mølbaks brug af smittetallene til at give en opsang til landets teenagere, slår Jesper Termansen fast i ny afgørelse. (© DR)

To artikler på dr.dk den 2. maj 2020 satte kritisk lys på udtalelser fra faglig direktør i Statens Serum Insititut (SSI), Kåre Mølbak. Han var nogle dage inden kommet med en opsang til landets unge for ikke at overholde de regler, der skal undgå smittespredning med Covid-19.

Dette fik en bruger til at klage til DR. Han mente, at DR såede tvivl om validiteten af eksperten Kåre Mølbaks udtalelser. Klageren mente også, at det var klart dokumenteret, at den øgede smitte hos teenagere ikke alene kunne forklares ud fra teststrategien og måtte skyldes adfærden blandt de unge.

Klager får ikke medhold hos lytternes og seernes redaktør i DR, Jesper Termansen.

Lytternes og seernes redaktør skriver i sin afgørelse, at DR i overensstemmelse med DR’s etiske retningslinjer for grundig research og kritisk journalistik har forsøgt at efterprøve Kåre Mølbaks udtalelse ved at henvende sig til Kåre Mølbak selv.

Klagers anke over for DR’s pointer var, at ændringer i testmønsteret kun meget lidt kunne forklare den særlige stigning i smitte og hvordan smittetallet for de 10 - 19-årige skulle stige særligt og markant mere end for andre aldersgrupper.

Efterprøvelse af udtalelse

I DR’s artikel kunne man læse, at flere tests også havde ført til en stigning i antallet af smittede i andre aldersgrupper og ikke kun teenagere. DR havde på den baggrund forsøgt at få Kåre Mølbak til at uddybe og forholde sig til, hvorfor netop gruppen af teenagere skulle have en opsang fra ham.

Desuden ville DR gerne vide, om Kåre Mølbak havde andre tal specifikt for teenagegruppen. Kåre Mølbak ønskede ikke at uddybe over for DR.

Lytternes og seernes redaktør hæfter sig i afgørelsen ved, at Klager selv henviser til et notat fra SSI om udviklingen af smittede inden for forskellige aldersgrupper. Læser man notatet i sin helhed fremgår det, at SSI ikke er i stand til at konkludere noget om børns og unges adfærdsmønster i forhold til smitte.

Klager har kun i sin kritik fremhævet den del af notatet, der påpeger at øgede tests ikke kan forklare hele stigningen i antallet af smittede blandt børn og unge, men ikke den del, der siger, at SSI ikke kender årsagen til udviklingen.

Det var bemærkelsesværdigt, da SSIs faglige direktør Kåre Mølbak var i stand til at slå fast, at det var teenageres adfærd, som førte til forøget smitte, men altså ikke et punkt, som Mølbaks eget institut kan underbygge, lyder vurderingen fra lytternes og seernes redaktør.

- DR har ikke overtrådt sine egne etiske retningslinjer ved at sætte kritisk lys på Kåre Mølbaks brug af smittetallene til at give en opsang til landets teenagere, slår Jesper Termansen fast.

Klager får ikke medhold i sin klage.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse