Kritisk gennemgang af S-politik var relevant

’Detektor’ kiggede kritisk på Socialdemokratiets økonomiske politik. En klage til DR om utroværdige tal og over om programmet overhovedet kunne undersøge det emne, får ikke medhold.

En bruger mente, at ’Detektors’ gennemgang af Socialdemokratiets 2020-plan midt i valgkampen var presseetisk problematisk. Lytternes og seernes redaktør giver ikke klager medhold. (© DR)

I en artikel på dr.dk kiggede DR’s ’Detektor’ nærmere på de økonomiske fakta i nogle af valgkampens temaer. En bruger mente, at ’Detektors’ gennemgang af Socialdemokratiets 2020-plan midt i valgkampen var presseetisk problematisk, og at emnet i programmet ikke var egnet til at slå fast, hvad der er et korrekt svar. Desuden mente klageren blandt andet også, at tallene fra Skatteministeriet ikke var objektive.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen giver ikke klageren medhold i hans kritik af 'Detektor'.

Jesper Termansen er lytternes og seernes redaktør i DR. (Foto: Mikkel Vincentz Pedersen DR)

Det er DR’s ret at vælge hvilke emner, som man vil beskæftige sig med, og emnet i ’Detektor’ var helt relevant, navnlig i en valgkamp – fremgår det af afgørelsen.

Journalistens rolle i en valgkamp

Klageren skriver i sin klage, at det er et problem, at ’Detektor’ undersøger det økonomiske udspil for at finde en sandhed. Klager påpeger, at økonomi ikke en eksakt videnskab, og at det er svært at komme med et korrekt svar.

Lytternes og seernes redaktør skriver i sin afgørelse, at det ligger inden for DR’s redaktionelle ret at undersøge holdbarheden af en økonomisk politik, og at det hører inden for almindelig kritisk journalistik. Blandt andet undersøger ’Detektor’ påstanden fra Socialdemokratiet om, at partiets skattestigninger kun rammer 5 procent af den danske befolkning. ’Detektor’ finder frem til, at påstanden ikke er korrekt.

”Det er DR’s ret at vælge hvilke emner, som man vil beskæftige sig med, og emnet her var helt relevant, navnlig i en valgkamp, når man definerer journalisters rolle som at afprøve påstande fremsat af magthavere, herunder politikere”, skriver lytternes og seernes redaktør.

Der er ikke tale om videnskab, men en klassisk journalistisk efterprøvning af argumenter fra et politisk parti, fremgår det af afgørelsen.

Skatteministeriets tal

Klager skriver i sin klage til DR, at han mener, at Skatteministeriet og de tal der dermed bruges, ikke er uvildige, men er politiske styret.

Lytternes og seernes redaktør skriver i sin afgørelse, at ministre er underlagt Ministeransvarlighedsloven med streng pligt til at afgive korrekte oplysninger til Folketinget. DR er derfor i sin ret til at lægge tallet fra Skatteministeriet til grund for artiklen ud fra den præmis, at ministeriet afgiver korrekte oplysninger.

Ikke unødigt polemisk

I ’Detektor’ optræder et interview med socialdemokraten Benny Engelbrecht. Klager påstår i sin kritik af programmet, at interviewet er ”unødvendigt polemisk”. Lytternes og seernes redaktør fastslår, at ’Detektor’ blot fastholdt hovedspørgsmålet om prisstigninger, mens den socialdemokratiske politiker forsøgte at sætte de forhøjede punktafgifter i forhold til en mulig stigning i danskernes disponible indkomst.

For at få et svar på det stillede spørgsmål, holdt ’Detektor’ fast. Interviewet var helt inden for rammerne i forhold til DR’s etik. Det var hverken polemisk eller unødvendigt, fremgår det af afgørelsen.

Klager får ikke medhold.

Du kan læse hele sagen og afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse