Kritisk SAS-historie var ikke en DR-hetz

En klagers påstande om alvorlige mangler i en artikel på dr.dk om aflyste SAS-flyafgange får ikke medhold af lytternes og seernes redaktør. Dækningen var fair og overholder DR’s etik.

En klager mente, at DR's dækning af SAS's håndtering af billetrefusion ikke var i orden. Lytternes og seernes redaktør afviser kritikken. DR's etiske retningslinjer er overholdt. (© DR)

DR kiggede i en artikel på dr.dk nærmere på flykunders oplevelser i forbindelse med aflyste SAS-flyafgange, og den mail flyselskabet havde udsendt. Artiklen fik en bruger til at klage. Han mente, at DR ikke havde dækket historien fair, og at DR bedrev hetz mod SAS.

En af klagerens kritikpunkter var blandt andet, at det var en fejl, at DR ikke havde optrykt hele mailen fra SAS i artiklen. Desuden skulle DR have stillet kritiske spørgsmål til flykunderne. Han klagede derfor til lytternes og seernes redaktør, der ikke giver ham medhold.

SAS-mail skal ikke optrykkes

Det var afgørende, at læserne så hele mailen, og den burde derfor være optrykt i sin helhed, mente klageren. Dette afvises af lytternes og seernes redaktør.

Det er ikke et krav i DR’s etiske retningslinjer, at skriftlige kilder skal optrykkes i fuld længde. Indholdet i mailen fra SAS beskrives i artiklen og det gælder også den del af mailen fra SAS, hvor man tilbyder kunderne voucher og ombytning.

- Det er derfor ikke et brud på DR’s etiske retningslinjer ikke at optrykke hele skriftlige kilder. Det er LSR’s vurdering, at væsentlige fakta ikke er udeladt i forhold for historiens balance og dokumentation, slår afgørelsen fast.

Fair dækning – ingen hetz

Klageren skriver i sin henvendelse, der kan læses i fuld længde i ankesagen, at DR burde have stillet kritiske spørgsmål til de to flyrejsende i artiklen, og at DR bedriver en hetz mod SAS.

Lytternes og seernes redaktør afviser kritikken.

- SAS bliver i artiklen spurgt til ordlyden i forhold til mails til kunderne og får lov at forklare sig. SAS kommer derfor til genmæle i tilstrækkeligt omfang til at præsentere sin side af historien, påpeger Jesper Termansen.

DR kunne ifølge afgørelsen have valgt at spørge mere eksplicit og kritisk til de to rejsende i forhold til deres eget reaktionsmønster på mailen fra SAS. Men Jesper Termansen påpeger, at det af artikelteksten tydeligt fremgår, at SAS var uenig i de to kunders opfattelse af, at der var tale om aflysninger.

I artiklen citeres vicedirektøren i Forbrugerrådet for, at SAS ikke vildledte, men var for uklar i kommunikationen med kunderne.

Så selv om DR ikke direkte stillede kritiske spørgsmål til de to cases, så kom de kritiske modinformationer med i artiklen, konkluderer afgørelsen.

At DR’s redaktionschef fremsætter sin egen dagsorden og bedriver en vendetta mod SAS, som klager påstår, afvises af lytternes og seernes redaktør.

Jesper Termansen påpeger, at der intet er i Klagers påstande eller henvendelse, der underbygger eller dokumenterer, at dette skulle være tilfældet.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse