Læser får ikke medhold i klage over partiskhed i artikel om kongres-udvalgs sammensætning

En klage over DR’s dækning af den amerikanske kongreshøring om Trump får ikke medhold af lytternes og seernes redaktør. Men DR bør være opmærksom på også at få Donald Trumps svar på anklager under høringerne med i sin generelle dækning af sagen, skriver Jesper Termansen.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen afviser kritik af artikel på dr.dk. En læser får ikke medhold i klage over partiskhed i en artikel om kongres-udvalgs sammensætning (Foto: DR/Unsplash)

Sagsresumé: Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen afviser en læsers kritik af en kort artikel under ’Seneste nyt’ på dr.dk om det kongresudvalg, der undersøger stormen på den amerikanske kongres.

Læseren mente, at artiklen stred mod DR’s forpligtelse til upartiskhed, og at DR’s etik ikke var overholdt. Udvalget, der undersøger stormen på den amerikanske kongres, er ifølge læserens opfattelse partisk, og desuden mente læseren, at den tidligere amerikanske præsident Donald Trump burde være kommet til orde i artiklen.

Men den kritik giver Jesper Termansen ikke læseren ret i.

- DR skal både bringe korrekt og hurtig information, og DR har i henhold til sine etiske retningslinjer både ret og pligt til at bringe hurtige og væsentlige nyhedsopdateringer som denne. DR er ikke forpligtet til ved samme lejlighed at vælge en kritisk gennemgang af kongresudvalget, sådan som Klager ønsker det, påpeger Jesper Termansen.

Lytternes og seernes redaktør påpeger tillige, at artiklen ikke stod alene, og at den er et led i DR’s dækning af kongreshøringen. En dækning der rummer både kortere og længere artikler, tv-indslag m.m., skriver Jesper Termansen.

- Set over tid er DR forpligtet til at holde en balance, men det forhindrer ikke, at DR kunne skrive en nyhedsopdatering kun baseret på et udsagn fra den formand, som står for kongreshøringerne, skriver Jesper Termansen.

DR bør være opmærksom på balance

Lytternes og seernes redaktør skriver, at DR heller ikke i den korte nyhedsopdatering er forpligtet til at forholde sig til Donald Trumps påstande om valgsvindel.

- Selv om DR inden for egne etiske retningslinjer kunne bringe nyheden baseret på én kilde, bør DR være opmærksom på balance i dækningen og derfor også snarest muligt bringe Donald Trumps reaktioner/svar på kritikken, da der er tale om en alvorlig kritik og anklage mod den tidligere præsident, skriver Jesper Termansen.

DR har svaret læseren, at DR burde have tilføjet ekstra information om høringsudvalgets sammensætning, og at Donald Trump stadig påstår, at præsidentvalget var svindel.

Det er Jesper Termansen enig i, men konkluderer, at der ikke foreligger nogen overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer i artiklen.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse