Landmænd fik ikke for meget taletid i TV-Avisen

Et indslag i TV-Avisen om oversvømmelser af landbrugsjord fik en seer til at klage. Han mente, at DR´s dækning var skæv og unuanceret, og at alle kilder ikke fik lige meget taletid. Lytternes og seernes redaktør har behandlet sagen, og klager får ikke medhold.

TV-Avisen lod begge parter komme til orde i et indslag om oversvømmelser ved Kongeåen. DR´s dækning af sagen var derfor ikke unuanceret eller skæv. Det fremgår af lytternes og seernes redaktørs afgørelse (foto fra udsendelsen, TV-Avisen 21.30, 5. september 2018). (© (c) DR)

En seer fandt TV-Avisens indslag d. 5. september 2018 om oversvømmelser af landbrugsjord ved Kongeåen ensidig, partisk og unuanceret til landmændenes fordel. Han klagede til lytternes og seernes redaktør, der har behandlet klagen. Klager får ikke medhold i sine påstande.

Alle parter blev hørt

Klagers overordnede påstand er, at landmændene får for meget taletid i indslaget i TV-Avisen, og at DR dermed dækker historien partisk og unuanceret. TV-Avisen valgte med udgangspunkt i et borgermøde at fortælle om lokale landmænds vrede og uenighed med Esbjerg Kommune i en sag om oversvømmelse af landmændenes jorde.

Lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen, har gennemgået sagen og vurderer i sin afgørelse, at begge parter kom i tilstrækkelig grad til orde, og at begge parter fik lov at argumentere for deres sag. Lytternes og seernes redaktør påpeger, at formanden for teknik- og miljøudvalget i Esbjerg Kommune også kom til orde, og fik lov at påpege, at landmændenes løsning indbefattede miljøproblemer.

Antallet af minutter ikke afgørende

Samlet tog hele dækningen cirka fem minutter af TV-Avisen 21.30. Jesper Termansen skriver i sin afgørelse, at det er korrekt, at målt i minutter og sekunder optræder ”landbruget” mere end kommunens repræsentant gør.

Ifølge lytternes og seernes redaktørs afgørelse, er det ikke afgørende hvor mange procent af taletiden hver part får. Det centrale er, at begge parter i den konflikt som TV-Avisen har valgt at bringe, kommer til orde i indslaget. Et balanceret indslag med interviews fra flere kilder bygger ikke kun på fordelingen af minutter mellem de pågældende, fremgår det af afgørelsen.

TV-Avisen bestemmer selv sin vinkel

Klageren mener, at TV-Avisen burde have bragt andre indslag med andre vinkler. Lytternes og seernes redaktør understreger i sin afgørelse, at det er TV-Avisens valg hvordan indslag bliver vinklet. DR kunne have valgt at sætte det omtalte indslag ind i et nationalt eller globalt klimaperspektiv, sådan som klageren ønsker det, men DR handlede ikke presseetisk ukorrekt, fordi DR valgte en anden vinkel.

Klager får ikke medhold.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse