Live-blog var ikke ’upassende’ og ’historieløs’

En klage over DR’s introducerende tekst til live-blog om krigen mellem Israel og Hamas, får ikke medhold, skriver lytternes og seernes redaktør.

En bruger havde klaget til lytternes og seernes redaktør over DR's live-blog om krigen mellem Israel og Hamas, men får ikke medhold i kritikken.

En læser klagede over indledningen til den daglige live-blog på dr.dk om krigen imellem Israel og Hamas. Klageren mente, at DR var partisk, når DR i teksten tager udgangspunkt i Hamas’ overfald på israelere den 7. oktober, men ikke nævner den besættelse, som klager mener Israel har stået for siden Seksdageskrigen i 1967. Hamas’ angreb på Israel den 7. oktober 2023 er - ifølge klageren - fremprovokeret af denne besættelse.

Det kan man læse i den seneste ankesag, som lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen har behandlet.

Han giver ikke klageren medhold.

Faktuel korrekt

Lytternes og seernes redaktør lægger vægt på to forhold: Teksten til live-bloggen er faktuel korrekt, og det vil ofte være en subjektiv vurdering, hvor meget man skal nævne af historiske baggrundsinformation og hvilke forhold, der skal nævnes.

- Teksten er faktuel korrekt, og det er DR, som vælger formuleringer og kilder. Desuden lægger LSR vægt på, at den korte tekst netop skal ses som en introducerende tekst til en løbende nyhedsopdatering, hvor der netop i teksten henvises både til live-bloggen og den løbende uddybende nyhedsopdatering på TVA Live, skriver Jesper Termansen.

Lytternes og seernes redaktør afviser dermed kritikken af, at teksten var ”upassende” og ”historieløs”, som klageren mente.

- Teksten fremstår ikke upassende, som Klager påstår eller med mangler i forhold til en fair og balanceret fremstilling af begivenhederne, slår lytternes og seernes redaktør fast og påpeger, at det ikke er en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer, at DR valgte at fremstille de faktiske forhold i en kort form, som DR gjorde.

Brugen af ord som markør

Jesper Termansen påpeger, at brugen af ord og begreber altid kan opfattes som markører for forskellige standpunkter og tillægges forskellig betydning.

- For at tage krigen i 1948 mellem den nyoprettede stat Israel og nogle af de arabiske nabostater som eksempel, så kalder israelerne denne krig for ’Frihedskrigen’, hvor palæstinenserne kalder krigen for ’al-Nakba’, som betyder ’katastrofen’, skriver Jesper Termansen.

Du kan læse hele sagen her.

Læs om sagen her