Lytternes og seernes redaktør: Artikel om hospitaler i Gaza får kritik

DR deklarerede ikke, at sundhedsministeriet i Gaza er styret af Hamas, skriver Jesper Termansen og giver kritik af en artikel på dr.dk.

Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR, har behandlet en klage over en artikel på dr.dk om forholdene på hospitalerne i Gaza. (© DR)

I en artikel på dr.dk kunne man læse om situationen på hospitaler i Gaza. Artiklen fik en klager til at skrive til DR med blandt andet kritik af, at DR ikke forholdt sig kildekritisk til, at artiklens oplysninger baserer sig på Gazas såkaldte sundhedsministerium.

Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR, giver klageren medhold.

Manglende oplysninger om sundhedsministerie

- Det oplyses således ikke, at sundhedsministeriet er underlagt Hamas, som Danmark anser for en terrororganisation, og generaldirektøren for ministeriet derfor må anses for at udtrykke Hamas’ synspunkter”, skriver Jesper Termansen og påpeger, at det var relevante og væsentlige oplysninger, som burde have fremgået af artiklen.

- Det havde været hensigtsmæssigt og ønskeligt, om DR Udland fra begyndelsen havde deklareret Hamas’ civile infrastruktur som hospitaler som ’Hamas-styrede’, skriver lytternes og seernes redaktør, og fortsætter: ”Det har været DR Udlands linje forholdsvis kort inde i krigens udvikling, og er det nu. Der vil ofte – ikke mindst af pladshensyn – være en tilbøjelighed til i udlandsreportager at forudsætte forhold bekendt for brugeren, men det er ønskeligt, hvis DR i videst mulige omfang deklarerer de relevante baggrundsforhold, så brugerne har et optimalt grundlag for selv at bedømme nyhederne”.

Jesper Termansen påpeger dog, at ud fra en konkret bedømmelse, burde artiklen have været forsynet med en formulering, der på dansk svarer til AP’s og britiske BBC’s formulering ”Hamas run” – for eksempel ”det Hamas-styrede sundhedsministerium i Gaza.”

- Dermed havde DR oplyst læserne om, at der ikke var tale om en civil forvaltningsmyndighed, som vi kender det fra den danske centraladministration, men en gren af Hamas, som Danmark officielt anser for en terrororganisation", skriver Jesper Termansen.

Billeder fjernet

Klageren kritiserede også en billedserie, som var i den oprindelige artikel med hospitalsklovne på hospitaler i Israel. Imidlertid har DR efterfølgende fjernet billedserien - fremgår det af sagen - og erstattet den med en video fra et hospital i Gaza.

DR har forklaret, at billederne blev fjernet, da de var uden relevans for historien. Jesper Termansen skriver, at han ikke kan tage stilling til kritikken på dette punkt, men blot kan konstatere, at artiklen er blevet ændret.

- Det er DR’s ret at ændre i en artikel og dens billeder. Der kan ligge mange overvejelser bag. Men når Dan Harder konkret udlægger de fjernede billeder som tendentiøse, burde DR have givet ham et svar, skriver Jesper Termansen og giver DR kritik af ikke at svare klageren tilfredsstillende.

Du kan læse DR's rettelse på Fejl og Fakta her.

Du kan læse hele sagen nederst.

Læs om sagen her