Lytternes og seernes redaktør: Citat om Taiwan var ikke korrekt

Kritik af fejl i forsker-citat i artikel på dr.dk om Taiwan og Kina.

Jesper Termansen er lytternes og seernes redaktør i DR. (© DR)

Denne artikel er redaktionelt opdateret 31/10 2022 med nye oplysninger i forbindelse med lytternes og seernes redaktørs genbehandling af ankesagen.

Formanden for organisationen Taiwan Corner klagede til DR over en artikel på dr.dk om Taiwan. Artiklen handlede om formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosis’, besøg i Taiwan i begyndelsen af august. Besøget førte til en yderligere forværring af krisen mellem Folkerepublikken Kina og Taiwan.

Taiwan Corner mente, at artiklen gav forkerte og dermed misvisende oplysninger til læserne om Taiwans status og om følgerne, af den såkaldte ét-Kina-politik. Denne politik betyder nemlig ikke, ifølge klagers henvendelse til DR, at Danmark, USA og EU som anerkender ét-Kinapolitikken dermed også har sagt, at de anerkender Taiwan som en del af Kina. Navnlig henviste organisationen til et citat i artiklen fra en dansk Kina-forsker.

Klager fik i første omgang hverken medhold hos DR eller hos lytternes og seernes redaktør. Imidlertid kom det frem i forbindelse med offentliggørelsen af ankesagen, at Kina-eksperten i artiklen ikke var citeret korrekt, og at det, der stod i citatet, ikke var en korrekt definition på ét-Kina-politikken og heller ikke stammede fra Kina-forskeren. Det fremgår af ankesagen, som du kan læse nederst.

- Citatet var sammensat og gengivet på baggrund af udtalelser, som forskeren var kommet med til P1, og som fejlagtigt var blevet gengivet i artiklen, skriver Jesper Termansen.

DR’s udlandschef har beklaget både over for forskeren samt formanden for Taiwan Corner, som oprindelig havde klaget over artiklen. Citatet i den oprindelige artikel er nu rettet på en måde, som forskeren er tilfreds med og finder retvisende, fremgår det.

Citat med fejl

Jesper Termansen påpeger, at ud over at citatet viste sig at være forkert, har klageren ret i, at der er indholdsmæssig forskel på, om ét-Kina-politikken defineres som ét Kina med fastlands-Kina, Macau, Hongkong og Taiwan, og så det citat, som fremgår i den rettede artikel.

- Den første definition indeholdt ikke den væsentlige pointe, at USA m.fl. ikke anerkender fastlands-Kinas krav på Taiwan, selv om USA m.fl. kun juridisk anerkender Folkerepublikken Kina. På den baggrund får Taiwan Corner medhold i, at det oprindelige citat var forkert og indeholdt en forkert definition på ét-Kina-politikken, skriver lytternes og seernes redaktør.

DR har erkendt fejlene, rettet artiklen og beklaget på såvel Fejl og fakta på dr.dk samt i artiklen og beklaget over for forskeren. Du kan læse DR’s rettelse her.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse

Denne artikel er rettet og opdateret på baggrund af nye oplysninger i ankesagen.