Lytternes og seernes redaktør: DR i god ret til at bruge spørgsmål om flyafgift

DR må kunne bruge et analyseinstitut og forvente, at de spørgsmål, der bliver stillet, fagligt og metodisk er i orden, konkluderer lytternes og seernes redaktør i ankesag.

En læser klagede til lytternes og seernes redaktør over en artikel på dr.dk om flyafgifter. (Fotocollage: Unsplash/DR)

Et flertal af danskerne er villige til at betale en flyafgift, konkluderede en artikel på dr.dk. Men en læser mente, at DR begik en metodefejl, der ødelagde respondenternes mulighed for at svare neutralt, og dermed var artiklen også fejlagtig.

For spørgsmålet var nemlig knyttet til information om, hvad flyafgiften er i andre lande, og det risikerede at farve svaret fra dem, der blev spurgt, mente klageren.

Af artiklen på dr.dk fremgik det blandt andet, at 57,43 procent af de adspurgte går ind for en flyafgift. Det var et analyseinstitut, der havde spurgt på vegne af DR.

Redaktionen afviste klagerens kritik og klageren ankede sagen til lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen. Han giver ikke klageren medhold.

DR har ret til at bruge spørgsmål

DR’s etiske retningslinjer lægger afgørende vægt på grundig research, hæderlighed og ordentlighed i programarbejdet, fremgår det.

- I den konkrete sag har DR ifølge det oplyste fremlagt hele det stillede spørgsmål bag de tal, som historien om flyafgiften er bygget op om, skriver Jesper Termansen.

Jesper Termansen tager ikke stilling til rigtigheden af den metodiske kritik, som klageren har af opinionsundersøgelsen, men skriver i sagen:

- Jeg lægger til grund, at DR har benyttet et professionelt analyseinstitut for at foretage undersøgelsen og at denne er foretaget metodisk korrekt. Man må derfor formode, at analyseinstituttet havde afvist den konkrete formulering af spørgsmålet, hvis det havde været i strid med den metodiske faglighed, konkluderer lytternes og seernes redaktør.

DR har ifølge lytternes og seernes redaktør i overensstemmelse med DR’s etiske retningslinjer fremlagt fuld information i artiklen om, hvordan analyseinstituttet har spurgt for DR.

Jesper Termansen konkluderer, at DR er i sin gode ret til at anvende det spørgsmål, som analyseinstituttet på vegne af DR havde stillet.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse