Lytternes og seernes redaktør: Oplysning manglede om kilde i P1 Morgen

Flere gange manglede P1 Morgen at fortælle lytterne relevante oplysninger om en ”tvivler”, der blev interviewet i forbindelse med folketingsvalget.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen har behandlet en klage over P1 Morgen. (© DR)

I P1 Morgen kunne man høre indslag med ”tvivlere” i forbindelse med folketingsvalget den 1. november. En lytter klagede til DR over at en af ”tvivlerne”, som var med i indslag den 7., 14., 17. og 28. oktober samt 2. og 4. november, ikke blev introduceret alle gangene med oplysninger om, at vedkommende tidligere havde stillet op for partierne Alternativet og Kristendemokraterne og medvirket i etableringen af partiet Moderaterne.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen, der har behandlet klagen, giver lytteren ret. DR burde have oplyst om kildens baggrund, hver gang kilden medvirkede, hvilket redaktionschefen for P1 Morgen medgiver.

Det fremgår af den seneste ankesag, som lytternes og seernes redaktør har behandlet.

- Grundlæggende er det afgørende vigtigt, at lytterne har en mulighed for at forholde sig til, hvem de kilder er, som DR inviterer ind som her omtalt som ”tvivlere”. Oplægget er, at lytterne kan høre, hvordan tre ”almindelige” vælgere opfatter deres tvivl undervejs i valgkampen, skriver Jesper Termansen.

DR burde have oplyst kildebaggrund hver gang

Jesper Termansen skriver, at intet – herunder ét eller flere folketingskandidaturer – bør forhindre, at P1 benytter kilden som case på en ”tvivler”. Men lytternes og seernes redaktør påpeger, at idet kilden ikke har haft en typisk tilgang til politik i de senere år, og dermed ikke i den forstand er en ”almindelig vælger”, er det vigtige oplysninger for lytterne af få med. Oplysninger, der altså skal med hver gang kilden medvirker, skriver Jesper Termansen og påpeger, at lytterne kan ikke forventes at have hørt eller husket oplysningerne fra tidligere.

Det var relevante oplysninger, der burde have været oplyst i indslagene, fremgår det.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse