'Manipulator' er underholdning og må godt ”trylle”

En seer mente, at programmet 'Manipulator' behandler trylleri som videnskab. Lytternes og seernes redaktør giver ikke klager medhold. Programmet er underholdning og ikke videnskab, slår afgørelsen fast.

'Manipulator' kan ikke betragtes som et videnskabeligt program i klassisk forstand, men et underholdningsprogram, der giver et vist fagligt indhold om menneskelig manipulation, skriver lytternes og seernes redaktør. Her ses de to værter i programmet. Screen shot fra programmet. (© (c) DR)

Programmet 'Manipulator' fører seerne bag lyset og blander populærvidenskabelig formidling med ren underholdning. Og det er problematisk, mente en seer, der klagede til DR over indholdet i 'Manipulator', der blev sendt på DR1 i efteråret. Han mente tillige, at eksperimenterne i programmet er rent ”trylleri” og ikke videnskab, som programmet antyder.

Lytternes og seernes redaktør giver ikke klager medhold.

Ikke videnskab

Klager mente, at DR blander populærvidenskabelig folkeoplysning om psykologi med rene trylletricks, der lanceres som ”eksperimenter.” Ifølge klager er der tale om et nøje forudbestemt plot, som kulminerer i en trylleeffekt. Programmet har derfor ikke noget med videnskab at gøre, hvilket klager ikke mener fremgik tydeligt nok.

Lytternes og seernes redaktør påpeger, at de to værter tydeligt ved indgangen til programmet fortæller om deres roller. Den ene indhenter faglig viden i populær og underholdende form, mens den anden understøtter dagens tema gennem en form for illusionsmageri, der temamæssigt drejer sig om det samme, som dagens tema er.

Jesper Termansen skriver i sin afgørelse, at programmet derfor ikke kan betragtes som et videnskabeligt program i klassisk forstand, men et underholdningsprogram, der giver et vist fagligt indhold om menneskelig manipulation.

Ordvalg uheldigt men ikke en overtrædelse

Brugen af ordet ”eksperiment” er ifølge klager problematisk. Han mener, at ordet i videnskabelig forstand dækker over noget andet, end det der sker i programmet.

Lytternes og seernes redaktør skriver i sin afgørelse, at ordvalget er uheldigt, men at det tydeligt fremgår, at der er tale om en form for tryllekunst eller illusionsmageri, som ikke har noget med videnskab at gøre.

Programmet drejer sig om en underholdende tilgang til menneskelig manipulation og foregiver ikke noget, som der ikke leveres pay-off på.

DR vildledte ikke

Lytternes og seernes redaktør afviser, at DR´s etik er overtrådt, ved denne programform.

DR har et særligt afsnit om iscenesættelse og rekonstruktion. Heri står, at DR aldrig fører hverken seere, lyttere eller medvirkende bag lyset. Det skal sikres, at modtagerne er klar over, når der anvendes iscenesættelse. Det skal ifølge reglerne være tydeligt, hvilke fortællemæssige greb, der er anvendt i udsendelsen. Det var tilfældet i 'Manipulator'.

Programmet overholder ifølge Jesper Termansen DR’s etiske retningslinjer vedrørende iscenesættelse og rekonstruktion. ”Så længe både publikum og seere er indforstået med, at der foregår en form for ”trylleri”, kan ingen siges at være ført bag lyset i højere grad, end de forventer ved at overvære illusionskunsten”, skriver Jesper Termansen.

Klager får ikke medhold.

Du kan læse hele afgørelse her:

Ankesagsafgørelse