Nekrolog over John McCain var ikke utroværdig

En bruger har henvendt sig til DR og klaget over dækningen af John McCains død og den manglende research af hans tid i fangenskab. Lytternes og seernes redaktør gav ikke klager medhold.

En klager mente, at DR i forbindelse med John McCains død, skulle have været mere kritisk over for hans version af historien ved at inddrage andre kilder. (Foto: Brian snyder)

John McCain blev ikke udsat for tortur. Og det burde DR have undersøgt. Det mente en bruger, der henvendte sig til lytternes og seernes redaktør og klagede over DR´s dækning af John McCain.

Klageren mente blandt andet, at DR burde have været mere kritisk i sin dækning af den afdøde amerikanske senators fortid. Den artikel, som klageren primært rettede sin kritik mod, var en nekrolog, som var skrevet af Ritzaus Bureau (RB) og bragt på dr.dk den 26. august 2018 med titlen: ”Senator og tidligere præsidentkandidat John McCain er død.”

Lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen, har behandlet klagen, og har vurderet, at DR ikke overtrådte DR’s etiske retningslinjer i forbindelse med dækningen af den afdøde amerikanske senator.

Nekrolog skal hurtigt ud

Ifølge klager findes der kilder, som anfægter troværdigheden af John McCains egen forklaring om, at han som krigsfange blev tortureret. Klager mener, at DR skulle have været mere kritisk over for McCains version af historien ved at inddrage andre kilder. Blandt andet en tidligere nordvietnamesisk fangevogter, som har udtalt sig til den britiske avis The Guardian.

Det kunne ifølge lytternes og seernes redaktør være en relevant journalistisk opgave at undersøge troværdigheden på baggrund af andre kilder, men det vil være en umulig opgave i den konkrete situation, hvor DR hurtigt skal bringe en nekrolog.

Jesper Termansen påpeger desuden, at det ville være forkert og en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer om grundig, troværdig research samt hensynet til de efterladte, hvis DR uden videre research bragte en så kontroversiel oplysning om John McCain i en nekrolog på et løst grundlag.

Nyhedsbureau er en troværdig nyhedskilde

Jesper Termansen understreger, at Ritzaus Bureau er en troværdig nyhedskilde, som DR i lighed med andre medier må tillade sig at kunne stole på, uden at DR skal forpligtes til at tjekke enhver oplysning i et nyhedstelegram.

Hvis DR havde bragt meget kontroversielle oplysninger om John McCain ind i en nekrolog, ville det have krævet et researcharbejde, der næppe kunne begrundes i forbindelse med en nyhedsomtale af og nekrolog over en meget berømt, international person.

”Det afgørende er, om DR overtrådte sine etiske retningslinjer ved at bringe RB-nekrologen uden tilføjelser eller anden redigering, og det var det ikke”, påpeger Jesper Termansen i afgørelsen.

Det er i praksis en afvejning mellem hurtig nyhedsformidling af hensyn til offentligheden afvejet i forhold til research, som ligger i de vejledende presseetiske regler.

Klager får ikke medhold.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse