Nøgen komiker i kiste var ikke en overtrædelse af etikken

En seer klagede over 'Begravelse for begyndere' på DR2. Han mente, at værtens opførsel var uetisk og sproget i programmet over stregen. Klageren får ikke medhold.

I programmet 'Begravelse for begyndere' viser vært Torben Chris blandt andet hvor og hvordan en kremering foregår. Det fik en seer til at klage til DR. (Foto fra programmet 'Begravelse for begyndere' DR2) (© DR)

Programmet 'Begravelse for begyndere' kiggede nærmere på døden, og hvordan blandt andet begravelser og bisættelser foregår. Det blev vist på DR2 den 14. september og på DRTV.

Det mente en seer foregik på en upassende måde. Han valgte at klage til DR over udsendelsen. Da klageren ikke var tilfreds med svaret fra DR’s redaktion, bad han lytternes og seernes redaktør gennemgå sagen. Han får ikke medhold i sin klage.

Bandeord og åben kiste

Ét af de punkter, som klageren mener er problematisk i udsendelsen, er et par scener med komiker og vært Torben Chris. I dele af programmet, hvor værten bander, og hvor han blandt andet ligger i en åben kiste omgivet af andre kister, mener klageren, at DR’s etiske retningslinjer er overtrådt.

Klager mener også, at slutscenen er upassende. Her ligger Torben Chris nøgen i en kiste i en kirke. Lytternes og seernes redaktør giver ham ikke medhold i påstandene.

Humor om svært emne

Ifølge DR er 'Begravelse for begyndere' et humoristisk program, der redaktionelt har valgt at formidle et vanskeligt tema ved hjælp af en humoristisk tone og værtens personlige fortællestil. DR valgte at benytte komikeren Torben Chris som guide i dødens verden.

Lytternes og seernes redaktør lægger i sin afgørelse vægt på, at programmets stil og genre tydeligt er deklareret. Det påpeges også, at netop valget af en komiker er med til at tydeliggøre, at programmet er et humoristisk program med en friere stil og tone. De medvirkende i udsendelsen var desuden ifølge DR indforståede med programmets præmisser og stil.

Ifølge DR’s etiske regler er brug af bandeord og slang ikke i sig selv en etisk overtrædelse. Afgørelsen lægger vægt på, at brugen af slang og bandeord i dette tilfælde netop er redaktionelt begrundet og en del af værtens udtryk. Torben Chris måtte derfor godt bande og bruge slangudtryk i både kirke og i kapel. Klager får ikke medhold i den del.

Kister ikke genkendes

Programmets formål er at fortælle om døden, og om hvordan det konkret foregår, hvis man kremeres. Klageren mente, at det var uetisk af DR at lave de pågældende optagelser blandt rigtige kister. Især den konkrete scene, hvor værten Torben Chris ligger i en åben kiste og taler med en bedemand, var ifølge klageren over stregen.

Klageren får ikke medhold i dette punkt.

Lytternes og seernes redaktør lægger vægt på, at ingen af de kister, der ses i indslaget, er identificerbare med tekst og oplysninger. Eventuelle pårørende ville derfor ikke kunne genkende dem.

- Der er derfor ikke sket en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer om krænkelse af privatlivets fred eller ærekrænkelse. DR har i programmet derfor taget hensyn til de efterladte. Programmet beskæftiger sig konkret med ”døden” og med, hvordan håndteringen og processen i forbindelse med bisættelse og kremering foregår. Det er derfor redaktionelt begrundet, at man har optagelser fra både kapel og krematorie, der dokumenterer og illustrerer for seerne, hvordan der ser ud, og hvad der i praksis foregår ved en kremering, fremgår det af afgørelsen.

Nøgen i kirken

DR får heller ikke kritik for, at værten i programmet på et tidspunkt ligger nøgen i en kiste i en kirke. Lytternes og seernes redaktør skriver, at der hverken er tale om pornografisk eller seksualiseret indhold, men at værten på humoristisk vis iscenesætter sin egen ”begravelsesceremoni” i et program, der netop handler om døden, begravelser og bisættelser.

En scene hvor vært Torben Chris ligger nøgen i en kiste i en kirke, fik en seer til at klage. Han får ikke medhold af lytternes og seernes redaktør. Foto fra udsendelsen 'Begravelse for begyndere' på DR2. (© DR)

- Dette er et fortællegreb DR har ret til at benytte i et deklareret humoristisk program, der benytter utraditionelle og grænseoverskridende virkningsmidler til at formidle viden og fakta om et vanskeligt emne, skriver lytternes og seernes redaktør.

Klager får ikke medhold i sin klage.

Ankesagsafgørelse