Øgenavn om chef i Bagmandspolitiet var relevant

DR kunne ikke omtale politichef som ”Kim Jong-il”, mente en klager. Han får ikke medhold.

En artikel på dr.dk om baggrunden for hjemsendelsen af chefen i Bagmandspolitiet, fik en læser til at klage (grafik: Mikkel Vincentz Pedersen). (© dr)

DR kunne den 5. september 2019 fortælle en historie om grundene til hjemsendelsen af chefen for Bagmandspolitiet (SØIK). Her kunne man på dr.dk blandt andet læse om den pågældende chefs ledelsesstil, og at han ifølge en citeret artikel fra Ekstra Bladet og en trivselsrapport blandt medarbejdere var kendt under øgenavnet ”Kim Jong-il”.

En læser klagede til DR over artiklen. Efter hans opfattelse rummede artiklen alvorlige brud på DR’s etiske retningslinjer om krænkende omtale. Klageren mente tillige, at DR blot ukritisk viderebragte påstande fra et andet medie.

DR afviste klagen blandt andet med, at når en højtansat og ekstremt magtfuld embedsmand sendes hjem uden ledsagende forklaring eller mulighed for interview, vil medier og dermed også DR undersøge hans arbejde og hans person, da begge dele kan være årsag til hjemsendelsen. Desuden mente DR, at oplysningerne i artiklen var faktuelle korrekte fra en intern trivselsundersøgelse, og derfor ikke krævede yderligere faktatjek.

Klageren var ikke tilfreds med DR’s svar. Han bad derfor lytternes og seernes redaktør gennemgå sagen på ny. Klager får ikke medhold.

Ingen ”skadelig og udokumenteret sladder”

Ifølge klageren viderebragte DR ”udokumenteret sladder” med et - ifølge klager - stærkt personligt skadeligt og krænkende indhold. Klageren mente også, at gyldighed, udbredelse og sandhedsværdi aldrig var blevet efterprøvet af DR, og at det var en fejl.

Lytternes og seernes redaktør giver ikke klageren ret. DR kunne godt referere en trivselsundersøgelse, og det var ikke en overtrædelse af DR’s etik at citere fra undersøgelsen, der dokumenterer medarbejdernes oplevelser af chefens ledelsesstil. Lytternes og seernes redaktør påpeger i afgørelsen, at DR ikke har pligt til at foretage yderligere efterprøvning af de påstande, der fremsættes i den citerede trivselsundersøgelse, som Ekstra Bladet bragte i deres artikel.

DR har forsøgt at forelægge kritikken for chefen, der ikke har reageret. Desuden forsøgte tillige DR at få en kommentar fra den pågældende chef. Klager får ikke medhold i sin påstand.

Fakta i rapport relevant for hjemsendelsen

DR citerede korrekt faktuelle oplysninger om medarbejdernes oplevelser af chefens ledelsesstil, der fremgik af den citerede rapport og den trivselsundersøgelse, der blev omtalt i artiklen. Citater, der er yderst relevante for problemstillingen, slår lytternes og seernes redaktør fast.

- Det er DR’s frie redaktionelle valg og i offentlighedens interesse at behandle årsagerne til hjemsendelsen af Morten N. Jakobsen og i den forbindelse også inddrage dennes ledelsesstil som mulig årsag, fremgår det af afgørelsen.

Ifølge lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen skete det på en afbalanceret måde i artiklen på dr.dk. På den ene side refererede den til kritikken af chefens ledelsesstil og på den anden side til andre kilders vurdering af ham som ”stærkt respekteret".

Klager får ikke medhold i sin klage over dette punkt.

Det påpeges i afgørelsen, at for at læserne på dr.dk kunne få et klart billede af hvorfor en højtplaceret chef i Bagmandspolitiet blev hjemsendt, var det helt relevant for historien at citere en undersøgelse, der dokumenterer, at medarbejdere fandt chefens ledelsesstil diktatorisk, og også at han gik under navnet ”Kim Jong-il”.

Du kan læse hele sagen her:

Ankesagsafgørelse