Ordet 'livmoderbærer' var en sproglig fejl: Men påstand om propaganda afvises

Brugen af ordet 'livmoderbærer' i en artikel på dr.dk var en fejl, men påstand om propaganda og aktivisme fra DR’s side afvises af lytternes og seernes redaktør.

Jesper Termansen er lytternes og seernes redaktør i DR. (© DR)

En læser klagede til DR over, at en artikel på dr.dk om en demonstration i København mod abortbegrænsninger i USA indeholdt ordet 'livmoderbærere' om demonstranter.

Klageren mente, at ordvalget var partisk og aktivistisk fra DR-medarbejderens side.

Redaktionschef i DR Morten Tvegaard erkender over for klager, at det var en sproglig fejl, og at ordet var sproglig afsmitning og ikke burde have været anvendt i den form.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen har behandlet klagen og giver ikke klager medhold i påstanden om aktivisme fra DR’s side.

Jesper Termansen skriver, at artiklen er en nyhedsartikel, hvor journalisten i sit sprog i øvrigt ikke træder frem med egne holdninger. Ordet bruges af en demonstrant i en lille videosekvens, som er indlejret i artiklen og optræder tillige i sætningen 'Lørdag gik tusindvis af amerikanere ligeledes på gaden for at protestere imod udsigten til at miste en ret, som landets kvinder og livmoder-bærere har haft siden 1973'.

- Ordet er ikke almen brugt og findes ikke i den danske retskrivningsordbog. Det må formodes at henvise til, at også demonstranter født med en livmoder, men uden at de opfatter sig som kvinder, har demonstreret, skriver lytternes og seernes redaktør.

Jesper Termansen bemærker, at DR selv har beklaget ordvalget, og påpeger at der ikke er nogle oplysninger i sagen, der tyder på, at medarbejderen har haft til hensigt at propagandere.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse