Ordvalg i tv-program ikke et etisk brud

Brug af ordet 'hottentot' om malerimotiv i programmet ’Auktionshuset’ er ikke i strid med DR’s etik, skriver lytternes og seernes redaktør.

En seer klagede til lytternes og seernes redaktør over brugen af ordet "hottentot" i programmet 'Auktionshuset'. (© DR)

Sagsresumé: Lytternes og seernes redaktør har behandlet en klage fra en seer over DR. Seeren mente, at en medvirkendes brug af ordet ”hottentot” om et malerimotiv i programmet ’Auktionshuset’, var i strid med DR’s etik.

Ordet er krænkende og stigmatiserende, mente klageren. Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør vurderer, at der ikke skete en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer.

DR’s sprogredaktør medgiver i DR’s svar til klageren, at ordet ”hottentot” i dag er forældet sprogbrug og typisk ville kunne opleves nedsættende, fremgår det af sagen. Men, føjer DR’s sprogredaktør Martin Kristiansen til, så har sproget og synet på samme ændret sig meget på et par generationer. Den snart 80-årige Jesper Bruun Rasmussen (som anvender ordet i programmet) tilhører således en generation, der også på andre områder brugte særlige ord uden at man i samtiden nødvendigvis mente noget nedsættende med det, eller at det blev oplevet sådan, fremgår det af DR’s svar.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen er enig i den vurdering og påpeger, at ifølge Den Danske Ordbog er betegnelsen ”både stødende og utidssvarende”, men lægger i sin vurdering af brugen af ordet i denne konkretet sag vægt på, at det pågældende afsnit er 10 år gammelt, og at der sprogligt er sket meget i denne periode.

Lytternes og seernes redaktør lægger tillige vægt på, at programmet er et livsstilsprogram, hvor DR’s etiske retningslinjer åbner op for et friere sprog, der realistisk gengiver og afspejler hverdag, og det sprog der bruges.

Jesper Termansen påpeger, at den medvirkende i henhold til DR's programetik optræder på egne sproglige præmisser, men skriver samtidig, som også DR selv er inde på i sit svar, at det ikke er utænkeligt, at man i dag helt ville have fravalgt at bruge det pågældende klip.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse