P1 omtalte fejlagtigt jødisk debattør som ’kalotbærende’

En jødisk debattør klagede over at blive omtalt som blandt andet kalotbærende jøde. Lytternes og seernes redaktør giver ham delvist medhold.

I P1 Debat den 9. oktober 2019 var emnet "Er Nørrebro tabt?". Lytternes og seernes redaktør har behandlet en klage fra en samfundsdebattør, der blev omtalt i udsendelsen. (© DR)

P1 Debat omtalte en jødisk samfundsdebattør som en højreorienteret, kalotbærende jøde. Det fik pågældende til at klage til DR over, at han var blevet omtalt i programmet, og at han blev omtalt både som højreorienteret og som kalotbærende, og dermed ortodoks jøde.

Emnet i programmet på P1 den 9. oktober 2019 var vold og intolerance på Nørrebro. På et tidspunkt i udsendelsen omtales klageren som et eksempel på en højreorienteret, kalotbærende jøde. I sin klage til DR benægter han blandt andet, at han bærer kalot og mener heller ikke, at han kan omtales som ’højreorienteret’.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen har behandlet sagen og giver klager medhold i dele af klagen.

Ikke kalotbærende jøde

I programmet debatterede gæsterne blandt andet forholdene mellem forskellige grupperinger på Nørrebro. I løbet af debatten nævnes, at man ikke kan vide sig sikker, hvis man er ”højreorienteret, kalotbærende jøde” og går på Nørrebro i København. Umiddelbart efter associerer værten klageren ved navns nævnelse med at være ”højreorienteret, kalotbærende jøde.”

Klageren blev med navns nævnelse bragt frem i diskussionen af værten som eksempel på en jøde, der kunne blive udsat for hetz fra venstrefløjens nørrebroske grupperinger, lød forklaringen fra DR. Den omtalte debattør nægter både at være højreorienteret og kalotbærende. DR burde ikke omtale debattøren som kalotbærende, fremgår det af afgørelsen. Det får han medhold i.

”Højreorienteret”

Derimod giver lytternes og seernes redaktør ham ikke ret i, at betegnelsen ”højreorienteret” er ukorrekt og en fejl. I afgørelsen lægges der vægt på, at klageren er en kendt debattør, som gennem en årrække har kritiseret venstrefløjens metoder og retorik.

- Højreorienteret betyder blot, at han af værten betegnes som ikke-socialistisk, og det ligger inden for værtens ytringsfrihed og ret til bedømmelse, at han betegner Klager som ”højreorienteret”, skriver Jesper Termansen.

Samfundsdebattør må godt omtales i debatprogram

Ifølge klageren, var det også en fejl, at P1 Debat overhovedet omtalte ham i programmet. Lytternes og seernes redaktør afviser den kritik. Klageren er en kendt debattør og offentlig person, som selv har deltaget i den offentlige debat.

- Det er derfor ikke uden relevans, at DR nævner ham som eksempel, og det er DR’s frie ret at inddrage Klager og Klagers navn, selv om han ikke er spurgt om at deltage eller ønsker at medvirke i programmet, skriver Jesper Termansen.

Afgørelsen slår fast, at det ligger inden for ytringsfriheden og den redaktionelle frihed for DR at kunne nævne en samfundsdebattør. Den jødiske debattør mente, at DR’s omtale bragte ham i fare. Men lytternes og seernes redaktør konkluderer, at DR ikke kan gøres ansvarlig for, hvorvidt klageren kan komme i søgelyset for jødisk-fjendtlige kræfter.

Da DR har en etisk forpligtelse til at behandle alle, der omtales fair, og ansvarligt, bør DR beklage fejlen på dr.dk. Af afgørelsen fremgår det også, at DR bør oplyse, at det var utilsigtet og forkert at omtale klager som en jøde, der bærer kalot.

Klager får medhold i dele af sin kritik af DR.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse