P1 Orientering behøvede ikke dokumentere covid-19’s eksistens

At covid-19 eksisterer, burde P1 Orientering kritisk have undersøgt og forsøgt dokumenteret. Det mente en lytter, som ikke får medhold af lytternes og seernes redaktør.

Lytternes og seernes redaktør konkluderer, at P1 Orientering ikke overtrådte DR’s etiske retningslinjer, når programmet i et indslag baserede sig på Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Instituts viden. (© DR)

En lytter mente, at DR’s etiske retningslinjer ikke var overholdt i P1 Orientering. Klageren var af den opfattelse, at programmet ukritisk refererede Sundhedsstyrelsen og at DR ikke dokumenterede hvorvidt covid-19 eksisterer. Det mente klageren var en fejl.

Da DR’s redaktion afviste påstanden, ankede klageren svaret til lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen. Han giver ikke klageren ret i kritikken af P1 Orientering. Ifølge klageren viderebragte P1 Orientering ukritisk myndighedernes udokumenterede påstande om, at covid-19 findes.

Autoritativ viden om covid-19

Lytternes og seernes redaktør konkluderer, at P1 Orientering ikke overtrådte DR’s etiske retningslinjer, når programmet i indslaget baserede sig på Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Instituts viden.

- Sundhedsstyrelsen er den øverste myndighed i forhold til at rådgive regering og Folketinget om blandt andet covid-19. P1 Orientering refererer ud fra den autoritative og tilgængelige viden, hvad der er den aktuelle og mest opdaterede viden om covid-19, skriver Jesper Termansen.

Afgørelsen, der er tiltrådt af DR’s generaldirektør, slår fast, at P1 Orientering kunne have valgt at sætte journalistisk fokus på f.eks. de alternative teorier, som findes i forhold til covid-19 eller valgt at undersøge dokumentationen bag. Men at DR ikke er forpligtet til at gøre det.

Ingen krav til dokumentation af alt

Jesper Termansen lægger i afgørelsen vægt på, at hvis DR forlangte dokumentation for enhver udtalelse om sygdomme og behandlinger, ville det ikke være muligt for DR at behandle sundhedsstof journalistisk efter de gældende kriterier.

- DR er forpligtet til at forholde sig kritisk til alle kilder, herunder også myndighederne, men har redaktionel frihed til selv at vælge hvilke alternative teorier og kilder, der journalistisk skal efterprøves, fremgår det af afgørelsen.

Det er dermed ikke et brud på DR’s etiske retningslinjer, at DR holder sig til de officielle fakta om covid-19 som fremstillet af myndighederne. Lytternes og seernes redaktør påpeger også, at det heller ikke er en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer, at P1 Orientering ikke forholdt sig til eller anvendte de kilder, som klageren syntes var vigtige og relevante.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse