P1 Orientering forsømte at høre HPV-vaccinekritikere

DR P1 Orientering bragte i juli 2017 indslag om HPV-vaccinationer. En klager fik ret i, at indslagene manglede alsidighed. DR kunne dog godt lægge myndighedernes oplysninger til grund for programmet.

En lytter havde på vegne af en HPV-vaccinekritisk forening klaget over P1 Orientering samt en række artikler på dr.dk, (© Unsplash)

DR P1 Orientering var for ensidig og enkelte steder for holdningspræget i tre indslag om HPV-vaccine, der blev bragt i juli 2017. Det konkluderer lytternes og seernes redaktør i en afgørelse. Redaktionschefen for programmet har erkendt, at sproget enkelte steder var for subjektivt.

- Her er tale om en manglende forelæggelse i henhold til DRs etiske regler. Sådan skriver lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen i sin afgørelse af sagen og understreger, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virker agtelsesforringende, i særlig grad skal efterprøves.

Da P1 Orienterings journalist i tre af radioindslagene enkelte steder brugte et subjektivt sprog, som gav udtryk for, at vaccinekritikere spredte falske informationer, burde programmet have givet plads til, at mindst én af de kritiserede organisationer fik lov til at svare på den kritik, der blev fremsat.

En lytter havde på vegne af en HPV-vaccinekritisk forening klaget over indslagene samt en række artikler på dr.dk, der knyttede sig til temaet.

Ifølge klager gav indslagene i Orientering på P1 indtryk af, at risikoprofilen ved HPV-vaccine er så lav, at det er betænkeligt, ikke at lade sig vaccinere. Klager mente tillige, at den anvendte dokumentation i programmet var utilstrækkelig. Desuden undlod DR i følge klager at behandle oplysninger, som kunne sætte spørgsmålstegn ved rigtigheden af de argumenter fra myndighederne, som programmet omtaler.

Det var også ifølge klager betænkeligt, at programmet kørte samtidigt med en kampagne til fordel for HPV-vacciner fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse. Endvidere har klager klaget til lytternes og seernes redaktør over en række artikler på dr.dk, der er vinklet positivt overfor HPV-vaccine. Disse forhold fik klager ikke medhold i.

Lytternes og seernes redaktør konkluderer, at DR var i sin redaktionelle ret til at bringe såvel artikler på dr.dk som at bringe indslagene på P1. Afgørelsen slår også fast, at det ikke var i strid med DRs presseetik, at indslagene faldt sammen med en offentlig kampagne for flere HPV-vaccinationer.

Jesper Termansen vurderer, at det heller ikke var en overtrædelse af DRs presseetiske regler, at DR valgte at lægge oplysninger fra danske sundhedsmyndigheder til grund for programmet.

Klager får samlet delvist medhold i sagen.

Du kan læse hele afgørelsen her: