P1-program får kritik for hårdt sprog

’Sygt nok’ på P1 var for hård i tonen og gik ikke kritisk nok til kilde.

En lytter klagede til lytternes og seernes redaktør over 'Sygt nok' på P1. (Collage DR)

DR’s sundhedsmagasin ’Sygt nok’ beskæftiger sig i en række programmer med alternativ behandling og sundhedsforskning. En lytter klagede over udsendelserne ”Kvaksalvere på YouTube”, ”Alternativ behandling eller dyr placebo” og ”Du er en del af et kæmpe eksperiment”, der kan høres blandt andet på P1.

Klageren mente ikke, at udsendelserne overholdt en stribe forhold i DR’s etiske retningslinjer om fairness og alsidighed. Han mente også, at tonen overfor alternative behandlere var for hård og fordomsfuld.

Desuden mente klageren, at én af gæsterne medvirkede fejlagtigt og udtalte sig både som ekspert og partskilde.

Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR, har behandlet sagen og giver klager medhold i nogle af kritikpunkterne. Du kan læse hele sagen nederst.

Alsidigt program men for hård tone

Klager kritiserer udsendelserne for manglende alsidighed i deres dækning af emnet alternativ behandling og mener dermed, at 'Sygt nok' ikke lever op til DR's public service-forpligtelser.

Dette får klageren ikke medhold i. Lytternes og seernes redaktør mener ikke, at de programmer klageren kritiserer overskrider de etiske retningslinjer for alsidighed. Ifølge afgørelsen undersøger programmerne sundhedsfaglige emner, sådan som naturvidenskaben ser dem. Det deklareres klart for lytterne i blandt andet omtalen af programmet på dr.dk og med valget af en læge og forsker som vært.

Jesper Termansen understreger i sin afgørelse, at DR grundlæggende har ret til at vinkle et program på denne måde og overtræder ikke de etiske retningslinjer for alsidighed ved at udelade andre vinkler og perspektiver.

Det er derfor ikke i sig selv problematisk, at udsendelserne udelukkende bruger kilder med sundhedsfaglig baggrund. Programmet behøver derfor ikke at skulle have alternative behandlere med, skriver Jesper Termansen.

Partskilde og ekspertkilde

En af kilderne var ikke kun ekspert, men repræsenterede også interesseorganisationen Lægeforeningen. Dermed var kilden også partskilde. Hermed åbner programmet for, at også en modpart fra en tilsvarende interesseorganisation burde være blevet hørt af hensyn til princippet om balance og alsidighed, påpeger Jesper Termansen.

Det er et problem, når en repræsentant fra en interesseorganisation blev interviewet som ekspertkilde og dermed ikke blev udfordret af en modpart i spørgsmålet om alternativ behandling.

DR får kritik for dette.

Det har DR Viden undervejs i dialogen med klager erkendt. Derfor havde redaktionen i udgaven af ’Sygt nok’ den 6. december 2019 inviteret en alternativ behandler ind til debat med repræsentanter for naturvidenskaben.

- Skellet mellem ekspertkilder og partskilder såsom repræsentanter fra interesseorganisationer er særligt essentielt i videnskabsjournalistik, og derfor tager DR Viden naturligvis fejlen meget alvorligt, skriver redaktionschef i DR Viden Carsten Nymann på DR’s fejl og fakta.

Hård tone

Klageren kritiserer også udsendelserne for at være et ekkokammer med sprogbrug og påstande. De fleste af de citater, som klageren mener er problematiske, kommer fra programmernes gæster.

DR er ikke ansvarlig for gæsternes udtalelser, men det er DR for egne værters ytringer, påpeges det i afgørelsen. Jesper Termansen skriver, at værten selv bør afstå fra skældsord og nedsættende slang. Blandt andet for at DR-værten troværdigt kan stille modspørgsmål til deltagere i panelet. Navnlig når gæsterne omtaler en person, som det skete her, der ikke er til stede og har mulighed for at tage til genmæle.

Lytternes og seernes redaktør lægger vægt på, at værten i dette tilfælde ikke udfyldte sin rolle godt nok og var for subjektiv i sit eget sprog.

Det risikerer at have den konsekvens, at værten ikke fuldt og helt kan opfylde sin rolle som værende uafhængig af interesser og dagsordner, når værten selv bidrager med nedsættende omtale, påpeger Jesper Termansen.

Manglende genmæle

I programmet ”Kvaksalvere på YouTube” diskuteres og behandles forfatteren Anthony William, og de videoer han har lavet om alternativ behandling.

Jesper Termansen finder det problematisk, at Anthony William ikke fik mulighed for svare, da han og hans metoder blev kritiseret. Dette har DR også selv erkendt og beklaget.

DR Viden forsøgte til et senere program af få fat i Anthony William. Det fremgik af udsendelsen den 6. december 2019: Behøver alternativ behandling bevis?

DR har beklaget her.

Hvis du vil høre udsendelserne, kan du gøre det her.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse