P1-program om strålefare manipulerede ikke

En udsendelse på P1 undersøgte helbredsfaren ved 5G-mobilnettet, var ikke manipulerende og overtrådte ikke DR’s etik i valget af eksperter. Klager får ikke medhold i sin kritik af DR.

Er stråling fra det kommende 5G-mobilnet farlig? Det undersøgte radioprogrammet 'Så vidt vi ved' på P1 i februar måned. En lytter klagede til lytternes og seernes redaktør over programmet. (Foto: © Mikkel Vincentz Pedersen, (c) DR)

Programmet ’Så vidt vi ved’ på P1 undersøgte i februar helbredsfaren ved det kommende 5G-netværk. En lytter klagede til DR over programmets brug af blandt andet kilder, som han mente var unuancerede og mangelfulde.

Det drejede sig om to professorer, der udtalte sig som eksperter inden for emnet. Klager mente, at de var partskilder, og at DR burde have benyttet andre kilder for bedre at dække risikoen ved et kommende 5G-net. Klager får ikke medhold i sin klage.

Eksperter var ikke partskilder

Afgørelsen fra lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen slår fast, at DR ikke benyttede partskilder, sådan som Klager påstår. Ligeledes var DR i overensstemmelse med både Sundhedsstyrelsen og WHO, da man i programmet viderebragte indikationer om, at radiobølger fra 5G-netværk ikke skader helbredet.

Lytternes og seernes redaktør nævner i sin afgørelse, at indslaget desuden bragte et interview med en skeptiker af de lægefaglige vurderinger af 5G-netværket.

DR vælger selv sine kilder

Lytternes og seernes redaktør slår fast, at det er DR’s grundlæggende redaktionelle ret at vælge de kilder, DR finder hensigtsmæssige og relevante i programmet.

Klager kan ikke kræve, at DR benytter bestemte kilder. I det konkrete indslag var kildevalget i overensstemmelse med DR’s egne retningslinjer for presseetik.

Sundhedsstyrelsen manipulerer ikke

Klager giver i sin klage til DR blandt andet udtryk for, at Sundhedsstyrelsen manipulerer med oplysninger om helbredsfaren ved 5G.

Jesper Termansen skriver i sin afgørelse, at det er en holdning, som Klager kan have, men at Klager ikke har belæg for i det materiale han er kommet med, at Sundhedsstyrelsen har manipuleret.

Skal ikke tage stilling til videnskabeligt indhold

Klager havde sammen med sin klage fremsendt en mængde kildemateriale, blandt andet henvisninger til et par bøger og en kronik.

Jesper Termansen skriver i sin afgørelse, at materiale fra klagere i form af mails, breve, bøger og lignende i alle sager vil blive bedømt konkret ud fra den problemstilling, som kilderne skal belyse.

I den konkrete sag, indgår materialet fra klager ikke i vurderingen af om DR’s etik er overtrådt.

”Jeg har ikke faglig forudsætning for at bedømme de to bøger i forhold til 5G, og jeg skal ikke tage stilling til det videnskabsfaglige indhold”, fremgår det af afgørelsen.

Klager har ifølge afgørelsen ikke konkret og specifikt leveret belæg for, at de to anvendte kilder skulle være manipuleret i deres gennemgang af kendte videnskabelige data om risici i forbindelse med 5G-nettet.

Klager får ikke medhold i sin klage.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse