P1-radioindslag om indfødsretsprøve var ikke i strid med DR’s etik

Lytterne blev gjort opmærksom på, at ansøgerne havde svarmuligheder i den test, de skal bestå for at få dansk statsborgerskab. Det skriver lytternes og seernes redaktør, som dermed afviser kritikken.

En lytter mente, at et indslag i 'P1 Morgen' ikke overholdt DR's etiske retningslinjer. Lytternes og seernes redaktør giver ikke klageren medhold i kritikken. (© DR)

'P1 Morgen' kiggede den 24. november 2021 nærmere på en ny test, som udenlandske statsborgere skal bestå for at få dansk statsborgerskab. Og det fik en lytter til at klage til DR. Han mente ikke, at man i programmet fortalte lytterne, at prøven var en multiple choice-test, hvor ansøgerne har svarmuligheder at vælge imellem.

Klageren kaldte det en klar fejl, som gjorde DR partisk i forhold til emnet. Redaktionen afviste lytterens kritik.

Lytteren var ikke tilfreds med DR’s svar på klagen og bad efterfølgende Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør, vurdere sagen.

Han giver ikke klageren medhold i kritikken. Det fremgår af den seneste sag hos lytternes og seernes redaktør.

Omtale af prøven

Klagers påstand var, at værterne ikke med ét eneste ord informerede om, at der er tale om en multiple choice-prøve, hvor der angives flere svarmuligheder.

Men dette afvises af lytternes og seernes redaktør, der påpeger, at prøveformen på flere måder omtales den morgen. Morgenfladen på P1 indeholdt to indslag samt en teaser, hvor der blev oplyst om prøveformen ad to omgange, skriver Jesper Termansen.

Lytternes og seernes redaktør skriver tillige, at selve prøveformen ikke forklares med flere svarmuligheder i det første indslag, men at det nævnes i form af en quiz mellem de to værter.

- Her siges det ikke direkte, men det fremgår implicit af formen, at der må forefindes svarmuligheder man kan vælge imellem, skriver Jesper Termansen. Han påpeger tillige, at prøveformen desuden omtales som 45 spørgsmål, hvor ansøgeren får tre svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Lytternes og seernes redaktør lægger vægt på, at der er tale om et samlet forløb, som foregår inden for rammen af tre morgentimer på P1.

- Fordi DR i det første indslag ikke omtaler selve prøveformen, er det ikke samlet set det samme som, at DR optræder partisk. Både i teaseren og i det andet indslag oplyses der om valgmulighederne i prøven, slår Jesper Termansen fast.

- Samlet set er der ikke dokumentation for, at DR ikke oplyste om prøveformen. Og der er ikke tale om, at DR bevidst undgik at oplyse om prøveformen, konkluderer Jesper Termansen og afviser dermed klagerens kritik.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse