P4 var inden for etikken ved brug af miljøretsekspert

En lytter klagede over et indslag på P4 Nordjylland om Lille Vildmose. Påstanden om fejlagtig brug af ekspert og manglende partshøring får ikke medhold af lytternes og seernes redaktør.

Et radioindslag om retten til det nordjyske naturområde Lille Vildmose, fik en lytter til at klage over P4 Nordjylland (foto: modelfoto/collage). (© DR)

P4 Nordjylland bragte den 22. oktober 2019 et nyhedsindslag om uenigheden mellem en lokal gruppe lodsejere og Aalborg Kommune over området Lille Vildmose i Nordjylland. I indslaget udtalte en ekspert og professor i miljøret sig om sagen. Det fik en advokat for en gruppe af lodsejere til at klage.

Lodsejerne har i ti år haft en sag med Aalborg Kommune om rettighederne til jorden i naturområdet Lille Vildmose. Klager mente blandt andet, at DR på en række områder ikke havde overholdt DR’s etiske regler. Blandt andet mente klageren, at ekspertens udtalelser ikke blev brugt korrekt af DR. Han mente også, at da lodsejerne var part i sagen, burde de være blevet hørt.

Efter at DR Nordjylland afviste hans klage, ankede klageren til lytternes og seernes redaktør. Klageren får ikke medhold i sine påstande.

Ekspertkilde var informeret om sagen

Klager påstod, at DR havde undladt at informere den professor i miljøret, som fungerede som ekspert i indslaget, om sagens konkrete omstændigheder. Klager påstod, at professoren udtalte sig generelt, men at det blev udlagt af P4 Nordjylland, som om eksperten gik ind og vurderede, at Aalborg Kommune har ret i den verserende strid med lodsejerne om erstatning.

DR’s chef for P4 Nordjylland har redegjort for, at professoren var klar over sagens konkrete omstændigheder. Af professorens udtalelser i radioen fremgår det, at han udtaler sig konkret om sagen fra Lille Vildmose og ikke generelt, som klageren gør gældende, skriver Jesper Termansen, lytternes og seernes redaktør i afgørelsen.

Lytternes og seernes redaktør afviser, at DR har undladt at give eksperten vigtige oplysninger, som klager påstår.

- Klager har ikke leveret dokumentation for sine påstande om, at DR skulle have undladt at give Peter Pagh væsentlige oplysninger i sagen. Den juridisk bedømmelse af det erstatningsretlige ligger uden for LSR’s område at bedømme, fremgår det af afgørelsen fra lytternes og seernes redaktør.

Ikke krav på at komme til orde

Endelig mener klageren, at lodsejerne burde komme til orde i P4 Nordjylland. Dette afvises af lytternes og seernes redaktør. Nyhedsindslaget bygger på en ekspertvurdering fra professor Peter Pagh. Der er ikke fremsat udtalelser af en sådan karakter, at lodsejerne har krav på forelæggelse.

I afgørelsen fra lytternes og seernes redaktør fremgår det, at eksperten udtalte sig og kom med vurderinger som juridisk ekspert, der derfor ikke bør forelægges lodsejerne.

Klager får ikke medhold i nogen af sine påstande.

Du kan læse hele sagen her:

Ankesagsafgørelse