Påstand om partisk vært på ’P1 Debat’ afvises: Lod ikke medvirkende ’tilsvine’ udlændingeordfører

’P1 Debat’ var hverken partisk eller skæv, og værten lod ikke de medvirkende gæster ’tilsvine’ to udlændingeordfører som en klager hævdede. Men DR får kritik af lytternes og seernes redaktør for klagebehandlingen.

En lytter klagede over programmet 'P1 Debat', hvor han mente værten var partisk og debatten skæv. Kritikken afvises af lytternes og seernes redaktør. (© DR)

Emnet i ’P1 Debat’ den 23. november drejede sig om hjemsendelsen af syriske flygtninge. Programmet fik en lytter til at klage til DR.

Han mente, at radioværten var partisk og lod et par deltagere i debatten ’tilsvine’ de to medvirkende udlændingeordførere fra De Konservative og Socialdemokratiet.

Lytteren var ikke tilfreds med DR’s svar på klagen og bad efterfølgende Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør, vurdere sagen.

Han giver ikke klageren medhold i kritikken, men DR får kritik for klagehåndteringen.

Kritiske spørgsmål inden for skiven

Jesper Termansen har gennemgået hele forløbet i programmet og skriver, at værten stillede kritiske spørgsmål til både de to udlændingeordførere og til den flygtning, der medvirkede samt den debattør og ’venligbo’, der også var gæst i debatten.

- Værten afbrød både den ene og den anden fløj i debatten for at stille opfølgende, kritiske spørgsmål. En gennemgang af programmet viser, at værten ikke specielt lod den ene fløj få ordet. Klager får ikke medhold i dette punkt, konkluderer Jesper Termansen.

Klageren får heller ikke medhold i, at DR burde have valgt nogle vinkler, som var mere positive over for hjemsendelse af flygtninge, skriver lytternes og seernes redaktør og slår fast, at DR har redigeringsretten og bestemmer hvilke vinkler og medvirkende, programmet skal indeholde

DR’s klagesvar mangelfuldt

DR’s etiske retningslinjer rummer et krav om, at DR skal være både ”åben og omhyggelig” i forbindelse med kritik fra brugerne. Jesper Termansen påpeger, at svaret fra DR på klagen i første omgang var mangelfuld.

Svaret til klageren indeholdt ikke en egentlig argumentation for, hvorfor programmet ikke var partisk, som klageren mente. Ifølge DR’s regler skal det begrundes, når en klage afvises.

Klageren skal også skriftligt oplyses om sin mulighed for at få klagen behandlet af DR’s generaldirektør – via lytternes og seernes redaktør. Det var ikke sket i denne sag, og det er kritisabelt, konkluderer Jesper Termansen.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse