Påstand om sexistisk tone i P4-program afvises

En lytter klagede over snak i studiet mellem en mandlig og kvindelig vært på P4. Lytteren fandt tonen sexistisk. Den påstand er lytternes og seernes redaktør ikke enig i.

En lytter mente, at tonen i en udgave af 'P4 Morgen Sjælland' var sexistisk. Lytternes og seernes redaktør afviser kritikken. (© DR)

En ordveksling mellem de to værter på ’P4 Morgen Sjælland’, fik en lytter til at reagere og klage til DR. Den mandlige vært spurgte på et tidspunkt i programmet den 3. marts den kvindelig vært, om hun ville ’hjælpe ham med knapperne’, da han skulle på toilettet, fordi hans hænder var blevet kolde på grund af det kolde morgenvejr.

Det mente lytteren kunne opfattes sexistisk og dermed i strid med DR’s etik.

Redaktionen afviste, at det var tilfældet, og lytteren bad Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør, tage stilling. Han finder klagen grundløs.

Humoristisk stil

’P4 Morgen Sjælland’ er en delvis manuskriptbåret liveudsendelse, hvor de to værter løbende har en ordveksling, der er holdt i en humoristisk stil, fremgår det af svaret fra P4 Sjællands chef til klageren.

Klageren skriver blandt andet i sin kritik af udsendelsen:

- I min optik er det en upassende ordveksling og langt fra en sjov, humoristisk bemærkning. Jeg mener fortsat det er udtryk for en mandsdomineret krænkende stil.

Den vurdering er lytternes og seernes redaktør ikke enig i.

Jesper Termansen lægger i afgørelsen vægt på, at hensigten fra DR’s side var at have en løs og humoristisk omgangstone i studiet. Desuden fremgår det, at begge værter havde aftalt ordvekslingen, og at indslaget var ment humoristisk.

Ingen stødende eller vulgære udtryk

Lytterens påstand om, at ordvekslingen mellem værterne var upassende og krænkende, bliver dermed afvist. Jesper Termansen lægger til grund for sin afgørelse, der er tiltrådt af DR’s generaldirektør, at ordvekslingen ikke rummer konkrete grove eller krænkende udtalelser.

- Der blev ikke brugt nedsættende, vulgære eller slangord, som kunne virke stødende, og det er Klagers opfattelse, at ordvekslingen var seksuelt ladet, skriver Jesper Termansen.

Afgørelsen slår dermed fast, at DR’s etiske retningslinjer er overholdt.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse