Redaktionel begrundelse for omtale af pommes frites

DR viderebragte en pommes frites-producents opfordring til at spise flere pommes frites. Da artiklen drejede sig om den corona-ramte kartoffelbranche, var det ikke en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer.

En læser mente, at en artikel om pommes frites på dr.dk ikke overholdt DR's etik. (Foto: © Mikkel Vincentz Pedersen DR, DR)

DR vinklede på den hårdt ramte kartoffel-branche i en artikel på dr.dk: ”Kartoffelbranchen ramt af corona: 'Folk skal bare spise pommes frites hver dag'”.

Artiklen fik en læser til at reagere og klage til DR.

Læseren mente, at da opfordringen i artiklen kom fra et firma, som producerer pommes frites, var der tale om skjult reklame. Læseren mente også, at artiklen kunne opfordre til sundhedsskadelig levevis, da pommes frites indeholder fedt og at et øget indtag af pommes frites kunne føre til øget brandfare på grund af friturestegning.

Læseren klagede til redaktionen, der afviste kritikken. Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør, har vurderet sagen, og klageren får ikke medhold.

Det kan man læse i den nyeste ankesag fra lytternes og seernes redaktør.

Redaktionelt begrundet citat

Det fremgår af afgørelsen, at lytternes og seernes redaktør ikke kan tage stilling til, om der er tale om skjult reklame. Det kan kun Radio- og tv-nævnet.

Lytternes og seernes redaktør har derimod i henhold til DR’s egne etiske retningslinjer bedømt, om det var redaktionelt begrundet at medtage citatet fra kilden i artiklen. Og det var tilfældet i denne artikel.

- Da vinklen på artiklen drejede sig om de negative følger, som corona-nedlukningen har haft for hele kartoffelbranchen, var det relevant at tale med en pommes frites-producent ud fra en redaktionel begrundelse, skriver Jesper Termansen.

Afgørelsen slår også fast, at DR godt kan vælge at viderebringe kilders udsagn, uden at DR dermed kan gøres ansvarlig for disse udsagn. Medmindre der er tale om tilfælde i forhold til lovgivningen.

På den baggrund konkluderer lytternes og seernes redaktør, at DR godt kan bringe et udsagn som det i artiklen, uden at DR skal overveje de ernæringsmæssige konsekvenser af et større pommes frites-indtag i befolkningen eller en eventuel forøgede brandfare ved øget friturestegning.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse