Rigtigt af DR Nyheder at beklage nytårsudtalelse

DR’s politiske korrespondent brugte ordet ”grisefarvet” i en live tv-udsendelse. Ordvalget kunne opfattes stødende. Det var derfor rigtigt, at DR Nyheder beklagede den uheldig nytårsudtalelse, vurderer lytternes og seernes redaktør

DR’s politiske korrespondent fik brugt ordet ”grisefarvet” live på DR1 nytårsdag. DR Nyheder og journalisten beklagede efterfølgende brugen af ordet. Lytternes og seernes redaktør har behandlet klagen. (Screenshot fra udsendelsen) (© (c) DR)

Da DR’s politiske korrespondent brugte ordet ”grisefarvet” i en live-udsendelse på DR1 nytårsdag, fik det en seer til at klage. DR Nyheder og journalisten beklagede efterfølgende brugen af ordet, der af nogle blev opfattet som stødende.

Seeren klagede efterfølgende til lytternes og seernes redaktør, der er DR´s uafhængige presseetiske ombudsmand. Klager mente, at udtrykket blev brugt med det formål at være forhånende, og mente det skulle fjernes fra udsendelsen.

Kontakt

Du kan kontakte lytternes og seernes redaktør på lsrred@dr.dk eller ringe på 35203040.

Lytternes og seernes redaktør slår i sin afgørelse fast, at det var en fejl at bruge ordet ”grisefarvet” som reference, og at det var uheldigt at sammenligne hudfarve med et dyrs. Lytternes og seernes redaktør påpeger, at DR´s journalist begik en fejl, men ikke havde til hensigt at krænke nogen. Det fremgår tillige af afgørelsen, at både journalist og DR Nyheder har beklaget.

Uheldigt ordvalg

DR Nyheder har over for klager erkendt i sit svar, at ordet ”grisefarvet” kan opfattes som stødende, og at det ikke var tilsigtet. Lytternes og seernes redaktør uddyber i sin afgørelse, at ”grisefarvet” ikke var et heldigt ordvalg, og at det var en fejl at bruge ordet. Det blev en for karikeret bemærkning, der faldt i den direkte tv-udsendelse på DR1, men klager får ikke medhold i, at det var sagt bevidst for at være stødende.

DR har beklaget

Det fremgår af afgørelsen, at DR Nyheders ledelse og DR´s journalist har erkendt, at ordet var en fejl, og DR Nyheder har slået fast, at det ikke var tilsigtet at støde nogen eller fremsætte en nedsættende karakteristik af danskere i almindelighed. Lytternes og seernes redaktør lægger desuden til grund for sin afgørelse, at bemærkningen var sagt i direkte tv, hvor det ikke er muligt at fortryde en udtalelse.

Det er en meget vidtgående beslutning af fjerne noget i DR’s indhold, og det har denne fejl ikke tyngden til

Afgørelse fra lytternes og seernes redaktør

Klager lægger op til, at DR bør redigere ordet ud af programmet. Dette afviser lytternes og seernes redaktør. ”Det er en meget vidtgående beslutning af fjerne noget i DR’s indhold, og det har denne fejl ikke tyngden til”, står der i afgørelsen. Det påpeges, at det er betænkeligt at redigere i ”historien” på den måde.

Fejl bør nævnes på dr.dk

Lytternes og seernes redaktør giver klager ret i, at DR Nyheder burde beklage officielt på dr.dk. DR har beklaget over for klager samt besvaret henvendelser på blandt andet Facebook. DR har tillige givet interview i medierne om sagen. På den baggrund bør det være naturligt, at DR også offentliggøre sin beklagelse på DR’s egen side for rettelser på dr.dk, understreger lytternes og seernes redaktør. Dette har DR Nyheder gjort her.

Klager får delvist medhold.

Læs hele afgørelsen fra lytternes og seernes redaktør her.

Ankesagsafgørelse