Tandlæger får ikke medhold i kritik af DR Kontant-program

Tandlægeforeningen blev hørt og kom til orde, da DR Kontant satte kritisk lys på tandlægernes indtjening i program i november. Foreningen havde klaget over programmet til lytternes og seernes redaktør i DR.

Tandlægeforeningen påpegede en række forhold i Kontant, som de mente var kritisable. DRs lytter- og seerredaktør Jesper Termansen har gennemgået sagen, og klager får ikke medhold. (© Unsplash)

I november 2017 sendte DRs Kontant et program om danske tandlæger. Programmet 'De dyre tandlæger' medførte en klage fra Tandlægeforeningen, der mener at Kontant foretog en ærekrænkende mistænkeliggørelse af en hel faggruppe.

Tandlægeforeningen påpegede en række forhold i programmet, som de mente var kritisable. Blandt andet at Kontant ukritisk benyttede en rapport om udviklingen i danske tandlægeklinikkers indtjening. Desuden anfægtede tandlægerne Kontants brug af formuleringer om, at det er tandlægerne, der bestemmer indplaceringen af patienterne i behandlingskategorier.

DRs lytter- og seerredaktør Jesper Termansen har gennemgået sagen, og klager får ikke medhold.

I afgørelsen slås det fast, at Kontant oplyste Tandlægeforeningen om, at man ville benytte den omtalte rapport, og at konklusionen blev forelagt Tandlægeforeningens formand, som svarer på dem i tv-programmet. Lytternes og seernes redaktør påpeger desuden i sin afgørelse, at Tandlægeforeningen efterfølgende ikke eksplicit bad om et nyt og uddybende interview om rapporten. Desuden leverede Tandlægeforeningen heller ikke dokumentation for, at rapportens tal var forkerte.

Kontakt lytternes og seernes redaktør

Kontakt lytternes og seernes redaktør

Alle brugere af DR er velkomne til at henvende sig til lytternes og seernes redaktør.

Uanset om du ønsker at drøfte en sag eller sende en kommentar, kan du altid kontakte lytternes og seernes redaktør på: lsrred@dr.dk.

Du er også velkommen til at ringe på: 35 20 30 40.

Måden Kontant omtaler indplaceringen af tandlægepatienter, er ifølge lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen heller ikke et brud på DRs etik. Når Kontant benytter formuleringen, at det er ”tandlægen der bestemmer”, så er det i følge Jesper Termansen fordi, det i praksis fungerer sådan.

Det er ikke en overtrædelse af DRs etik, at Kontant benytter den formulering. Lytter- og seerredaktøren skriver dog i sin afgørelse, at værten i Kontant udtrykte sig unøjagtigt, da han i programmet sagde, at tandlæger ”bestemmer”, hvilke behandlinger patienterne skal have lavet. Kontant kunne have været mere præcis ved at tilføje, at tandlægen bestemmer ud fra de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har lavet.

Klager får ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen her: