Tandlæger ikke udsat for hetz fra DR1 Kontant

Kontant medvirkede ikke til en hetz mod tandlægerne ved at benytte programtitlen 'De dyre tandlæger'. Sådan konkluderer lytternes og seernes redaktør efter at have behandlet klagesagen.

Programmet Kontant fremkommer med forkerte og skadelige oplysninger om danske tandlæger, mener en seer. DRs lytter- og seerredaktør Jesper Termansen har gennemgået sagen og afviser klagen. (© Unsplash)

Programmet Kontant med titlen 'De dyre tandlæger' affødte en klage fra en tandlæge, der mente, at programmet fremsatte en forkert påstand om tandlægers arbejde.

I afsnittet, der blev sendt 16. november 2017 på DR1, kigger programmet nærmere på danske tandlægers måde at arbejde på.

Klager påstår, at Kontant fremkommer med forkerte og skadelige oplysninger, og at ordvalget om tandlægers behandlingsforslag er ukorrekt. DRs lytter- og seerredaktør Jesper Termansen har gennemgået sagen og klager får ikke medhold.

Titlen er ikke misvisende – men værten er unøjagtig

Klager påpeger desuden i sin klage at titlen på programmet, 'De dyre tandlæger', er misvisende. Denne del af klagen afvises også. Lytter- og seerredaktøren lægger til grund for sin afgørelse, at programmet tager afsæt i en undersøgelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, der påpeger, at tandlægepriserne i Danmark er høje. Titlen er derfor ikke misvisende, lyder afgørelsen.

- DR behøver ikke ændre en titel fra en konstatering til et spørgsmål, da der er dækning for titlen, skriver Lytter- og seerredaktøren.

Lytter- og seerredaktøren medgiver dog klager, at værten i programmet udtrykte sig unøjagtigt, da han siger, at tandlæger ”bestemmer”, hvilke behandlinger patienterne skal have lavet. Værten på programmet kunne have valgt en mere korrekt og præcis formulering ved at bruge ordet ”anbefaler”.

Lytter- og seerredaktøren vurderer i sin afgørelse, at dette dog ikke er så grov en unøjagtighed, at det overtræder DRs presseetiske regler.

Klager får ikke medhold i klagen. DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, tilslutter sig afgørelsens konklusion.

Læs hele afgørelsen her: