TV Avisen så på godsejere – og det var ok

Adelige godsejere blev spurgt om arveafgift. Det gjorde ikke historien misvisende.

Hvidkilde er et af de godser, der i fremtiden ventes at blive overdraget ved et familiært generationsskifte. (© DR Nyheder)

Der er ikke grund til at kritisere TV Avisen og DR i øvrigt, fordi redaktionerne valgte at bruge adelige godsejere som case i forhold til regeringens lempelse af arveafgiften ved generationsskifte. En klager mente, at det var misvisende, at DR illustrerede virkningerne med denne erhvervsgruppe i stedet for en produktionsvirksomhed, som der er mange flere af i Danmark. Desuden mente klageren, at DR´s grafik over værdien på de danske adelige godser på dr.dk var misvisende, fordi den tog udgangspunkt i ejendomsværdien og ikke handelsværdien af de pågældende bedrifter. Endelig kritiserede klager, at DR beskæftigede sig, i en artikel, med en familiekonflikt på det sydfynske gods, Hvidkilde, hvor både en søn og datter er arvinger til godset.

Jeg konkluderer, at det lå inden for DR´s redaktionelle frihed at vælge fokus på generationsskifte på de adelige godser, da det også er virksomheder, der er omfattet af lovændringen. Klager havde påpeget, at det var vildledende at fremstille det som om, at der ville kunne ske et generationsskifte inden for overskuelig tid, da klager mente at de pågældende ejere var for unge til, at dette var sandsynligt i otte ud af ti tilfælde. Jeg gav heller ikke her klager medhold. Klager har kun gisninger om, hvorvidt et generationsskifte vil finde sted i tyve procent eller et højere eller lavere antal tilfælde, og det er ikke vildledende og i strid med DR´s etiske regler.

Klager fik heller ikke medhold i, at dr.dk afsporede debatten om generationsskifte ved at bringe en artikel om en familiefejde i forbindelse med overdragelsen af godset Hvidkilde. Det er DR´s redaktionelle frihed at bestemme, hvilke journalistiske emner, som DR tager op.

Klager fik ikke medhold. Generaldirektør Maria Rørbye Rønn har tilsluttet sig konklusionen.

Afgørelsen kan læses i sin fulde længde her:

Afgørelse