Tv-program smed buste af kunstner i vandet: Var ikke ’symbolsk vold og mord’

En buste af nulevende kunstner blev i et tv-program smidt i vandet. En seer mente, at det var over stregen og klagede til lytternes og seernes redaktør. Han afviser påstanden om brud på DR’s etik. Der var ikke tale om ’symbolsk vold og mord’, som klageren hævdede.

Var det en etisk overtrædelse, at DR i programmet 'ArtFarty' blandt andet smed en gipsbuste af en kunster i vandet? Det mente en klager. Lytternes og seernes redaktør afviser kritikken. (© DR)

DR2-programmet ’ArtyFarty’, der blandt andet behandler kunst og kultur, viste i marts afsnittet ’ArtyFarty: Vi smadrer statuer’. Programmet behandlede blandt andet en happening på Det Kongelige Danske Kunstakademi sidste år, hvor kunstneren og den nu tidligere leder af Institut for Kunst, Skrift og Forskning ved Kunstakademiets billedkunstskoler Katrine Dirckinck-Holmfeldt smed en buste af Frederik den 5. i Københavns havn. Det skete som en protest mod kongens rolle i blandt andet slavehandel og undertrykkelse.

I programmet, der behandlede temaet om hvilke følelser kunst skaber, indgik en gipsbuste af Katrine Dirckinck-Holmfeldt, der endte med at blive smidt i vandet.

Det fik en seer til at klage til DR. Klageren mente, at DR begik ’symbolsk vold og mord’ på Katrine Dirckinck-Holmfeldt ved at bruge en gipsbuste af hende som rekvisit i programmet og ved at lade flere medvirkende opfordres til at ødelægge busten og til slut smide den i vandet.

Da redaktionen afviste kritikken, valgte klageren at lade Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR, vurdere sagen.

Han giver ikke klageren medhold i kritikken.

Ikke ’symbolsk vold’

’ArtyFarty’ undersøgte i udsendelsen, hvorfor buster og statuer vækker så stærke følelser. Det gjorde man blandt andet ved at skabe en buste af Katrine Dirckinck-Holmfeldt og bruge den som rekvisit.

Af afgørelsen fremgår det, at DR ikke overtrådte sine etiske retningslinjer ved at bruge busten i programmet. Jesper Termansen skriver også i sin afgørelse, at DR ikke behøvede få Katrine Dirckinck-Holmfeldts samtykke til at skabe og bruge busten i programmet. Der var ikke tale om en etisk overtrædelse ved at bruge busten på den måde, som det skete i udsendelsen.

Det påpeges tillige i afgørelsen, at udsendelsen som fortællegreb brugte Katrine Dirckinck-Holmfeldts egne metoder, men det gør ikke, at DR har givet kunstneren en unfair behandling.

- Klager kalder det ”symbolsk vold og mord”, men DR har i henhold til sin redigeringsret ikke overtrådt DR’s etiske retningslinjer ved at fremstille og benytte gipsbusten som en pendant til KDH’s egne handlinger, skriver Jesper Termansen.

Jesper Termansen skriver, at Katrine Dirckinck-Holmfeldt havde fået tilbud om at medvirke i programmet, men det havde hun ikke ønsket at benytte sig af. Desuden bemærker lytternes og seernes redaktør, at Katrine Dirckinck-Holmfeldt med sine handlinger og sin medvirken i DR’s program ’Deadline’ må forvente at kunne være genstand for en tematik om sin happening. Også i en form som det skete i ’ArtyFarty’.

Behøver ikke definere ”kunst” i kulturprogram

I sin klage til lytternes og seernes redaktør hævdede klageren også, at DR’s omtale af busten af Frederik den 5. som et ”uvurderligt kunstværk” ikke er korrekt, og at DR i den forbindelse ikke havde forholdt sig til, hvad kunst er.

- Det behøver DR heller ikke. Programmet fungerede på de præmisser, som DR havde stillet op, og DR var ikke pligtig til at tage stilling til, hvad kunst er, i udsendelsen, skriver Jesper Termansen.

DR er dermed ikke etisk forpligtet til at opstille en egen kunstdefinition, når man laver et program der behandler det emne og den tematik, som var til debat i ’ArtyFarty’.

Hvis du selv vil se programmet, kan du se det her.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse

FacebookTwitter