’Ugen plus det løse’ omtalte ikke netmedie som ”junkmedie”

En klager mente, at netmediet Solidaritet fejlagtigt omtales som ”junkmedie” i DR’s satireprogram ’Ugen plus det løse’. Lytternes og seernes redaktør giver ikke klager ret.

Satireprogrammet 'Ugen plus det løse' overholdt ikke DR's etiske retningslinjer, mente en klager. Han klagede til lytternes og seernes redaktør, der ikke giver ham medhold (fotocollage/DR)

Morten Hammeken, der er ansvarshavende redaktør for venstrefløjsmediet ’Solidaritet’ klagede til DR over satireprogrammet ’Ugen plus det løse’. Han mente, at DR i programmet sammenkædede venstrefløjsmedierne ’Solidaritet’, ’Redox’ og ’Konfront’ med såkaldte ’junkmedier´ på baggrund af en omtale i en artikel i Politiken. Artiklen var afsæt for et indslag i satireprogrammet sendt på DR2 den 17. november 2019. Her behandlede vært Huxi Bach satirisk fænomenet i en sketch.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen giver ikke klageren medhold i kritikken af programmet.

’Solidaritet’ nævnes slet ikke

Ifølge afgørelsen nævnes ’Solidaritet’ slet ikke i indslaget, men det fremgår, at navnet kan ses i baggrunden i sketchen. En eventuel sammenhæng mellem ’Konfront’ og ’Solidaritet’ nævnes heller ikke, som klageren antyder.

Afgørelsen lægger vægt på, at vært Huxi Bach forinden omtalen af de venstreorienterede netmedier har gennemført en sketch vedrørende det højreorienterede medie '24Nyt', som programmet ikke kan komme i kontakt med.

I indslaget siger Huxi Bach blandt andet at ”venstrefløjen kan også være med”.

- (det) går på, at ikke kun højrefløjens medie(r), men heller ikke venstrefløjens medier vil tale med værten for programmet. Derefter klipper programmet til en forproduceret sketch, hvor værten, Huxi Bach, stiller sig med kamera og mikrofon foran porten til, hvad man må opfatte som ’Konfront’s lokaler på Nørrebro i København, for at få dem i tale, skriver lytternes og seernes redaktør.

Det siges ikke i programmet, at ’Konfront’, ’Solidaritet’ eller ’Redox’ er junkmedier, påpeger Jesper Termansen.

Vide rammer for satire

Afgørelsen fra lytternes og seernes redaktør bygger på, at satireprogrammer har videre rammer end for eksempel et klassisk nyhedsprogram.

Det fremgår af DR’s etiske retningslinjer, at også værten har en friere ramme, som blandt andet levner mulighed for at spejle, forstørre eller tage afsæt i et eksisterende fænomen, handling, holdning, person eller persontype. ’Ugen plus det løse’ er et satireprogram, der blandt andet benytter overdrivelse og forstørrelse af fænomener gennem satiriske greb og fortælleformer.

Forkert svar fra DR

Klageren havde også påpeget, at DR fejlagtigt i sit første svar til Klager hævder, at ’Redox’ og ’Konfront’ er eksempler på junkmedier. Dette er ikke korrekt, hvilket DR også efterfølgende har skrevet og beklaget til klageren. Klageren får medhold i denne del af sin klage.

Det pågældende indslag i ’Ugen plus det løse’ ligger til gengæld inden for DR’s egne satirebestemmelser, konkluderes det i afgørelsen.

Klager får ikke medhold i sin klage over programmet.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk