Ok at DR-læge anbefaler HPV-vaccination

DRs Sundhedskorrespondent har ret til at anbefale unge piger at lade sig HPV-vaccinere, mener lytternes og seernes redaktør.

(Foto: Lukas Schulze © (c) Scanpix)

Det er inden for reglerne, når DRs vært og Sundhedskorrespondent, Peter Qvortrup Geisling, i et indslag i programmet ”Videnskabsmagasinet” på DR3 kort før nytår anbefaler unge piger og deres forældre, at pigerne lader sig HPV-vaccinere.

Det fastslår DRs lytter- og seerredaktør efter at have gennemgået sagen. En seer havde klaget, da han mente, at der var tale om uredelig journalistik, og at DRs medarbejder ikke gav en fyldestgørende information om vaccinens bivirkninger.

Men Peter Qvortrup Geisling holder sig i indslaget snævert til de konklusioner, som både den højeste europæiske og danske sagkundskab i 2015 konkluderer – nemlig at der ikke er en sammenhæng mellem de bivirkninger, som en række unge kvinder har oplevet og så HPV-vaccinationen. Derfor ser sundhedsmyndighederne heller ingen grund til at ændre på information om vaccinationen. Det europæiske lægemiddelagentur har på opfordring fra danske sundhedsmyndigheder undersøgt sagen og afviser, at der er den sammenhæng.

Lytter- og seerredaktør Jesper Termansen konkluderer, at DRs medarbejder holder sig til konklusionerne samt nævner, at der har været megen mediekritik om emnet. I sin konklusion skriver lytter- og seerredaktøren:

Peter Qvortrup Geisling har i det pågældende indslag hverken overtrådt DRs regler for fairness eller for kritisk omgang med kilder. PQG holder sig i dette kortfattede indslag til myndighedernes statistiske konklusioner, og man kan ikke forvente, at et indslag af den karakter skal gennemføre en dybdegående analyse af samtlige aspekter af HPV.

Således afvises klagen.

Hele afgørelsen kan læses her:

Ankesag - HPV-vaccine