Om redaktøren

Jesper Termansen er lytternes og seernes redaktør i DR. Læs om hans arbejde her.

Jesper Termansen er lytternes og seernes redaktør i DR. (Foto: © Agnete Schlichtkrull)

Lytternes og seernes redaktør (LSR) skal på baggrund af henvendelser og klager vurdere om DR’s indhold lever op til en høj programetisk og journalistisk standard. Sideløbende hermed skal LSR fremme bedre klagebehandling, svarkultur og dialog med DR’s brugere.

LSR er ankeinstans, når det gælder klager over væsentlige brud på DR’s programetik. Som led i sit arbejde med ankesager udarbejder LSR en indstilling til DR’s generaldirektør. Tilslutter generaldirektøren sig en eventuel kritik, skal den følges af DR. Når der er truffet afgørelse i en ankesag, kommer nyheden på dr.dk.

LSR kan sige sin mening og afgive henstillinger i konkrete sager og i forhold til redaktionel praksis.

I det daglige arbejder LSR sammen med DR Etik og DR Jura. I modsætning til DR Etik og DR Jura beskæftiger LSR sig ikke med DR’s programmer og indhold før det har været publiceret.

LSR er ansat af DR’s bestyrelse og ikke underlagt DR’s daglige ledelse. Du kan læse mere om tidligere ankesager her.

Du kan kontakte Jesper Termansen på lsrred@dr.dk eller ringe på 35203040.