Skjulte optagelser

DR benytter som hovedregel ikke skjulte optagelser. Det sker kun, hvis emnets vigtighed berettiger det, og hvis skjult kamera er den eneste metode til at opnå den fornødne dokumentation i en sag.

Ønsker man at bruge skjult kamera eller mikrofon skal begrundelsen gives skriftligt, og det skal altid godkendes på direktør-niveau, inden der optages.

For at få tilladelse skal to kriterier opfyldes:

  • optagelsen tjener en væsentlig offentlig interesse, der klart overstiger hensynet til de personer, der optages.

  • den dokumentation, der ligger i de skjulte optagelser, kan ikke eller kun meget vanskeligt skaffes på anden måde.

Offentliggørelse

Når de skjulte optagelser er foretaget, skal de vurderes nøje. De kan kun offentliggøres, hvis de opfylder følgende kriterier:

  • det optagne materiale har væsentlig offentlig interesse

  • hensynet til den offentlige interesse overstiger klart hensynet til de personer, der er optaget

  • de skjulte optagelser udgør dokumentation, som ikke kan tilvejebringes på anden vis

  • de skjulte optagelser er forsøgt forelagt for den, der har været udsat for skjult kamera.

Skjulte optagelser må kun offentliggøres med skriftlig direktør-tilladelse.

Anonymisering

Skjulte optagelser skal vises til de medvirkende, inden de offentliggøres. Medmindre de medvirkende giver tilladelse til, at optagelserne kan sendes, skal de anonymiseres. Anonymisering kan udelades i tilfælde, hvor den medvirkende har et tydeligt, overordnet ansvar for de forhold, som afsløres.

DR skal i forbindelse med redigering overveje, om råmateriale skal slettes for at sikre tilsagn om anonymitet. Sletning må dog ikke foretages, hvis der foreligger begæring om udlevering af råmateriale fra politiet (editionsbegæring).

Læs mere om skjulte optagelser og fiktiv identitet i kapitel 8 i DRs etiske retningslinjer.