Berigtigelse af P1 serien ’I en danskers blodspor’ afsnit 7

Oplysninger om den danske ambassadør i Sydafrika var ikke korrekte i afsnit 7 af 'I en danskers blodspor'.

(Foto: Phoebus Alfredo Detlov Moreleón © Michael Sperling)

Af Torben Brandt, producer på 7.afsnit af P1 serien ’I en danskers blodspor’.

Den 16. september 2021 publicerede DR afsnit 7 i P1 serien ’I en danskers blodspor’. I programmet besøger seriens fortællere, Helle Maj og Jørn Stjerneklar, den seriekriminelle fange Peter Frederiksen i fængslet i Sydafrika, hvor han afsoner to gange livstid. Under besøget påstår Peter Frederiksen, at den daværende danske ambassadør i Sydafrika, Tobias Elling Rehfeldt, har foræret ham bogen ’Tækkemanden’, som handler om Peter Fredriksen selv og hans forbrydelser. Dette kritiseres i programmet af Helle Maj og Jørn Stjerneklar bl.a. med henvisning til, at det af hensyn til ofrene er mod fængslets regler at en fange får adgang til bøger der beskriver egne forbrydelser.

Påstanden om at ambassadøren har foræret ham bogen blev imidlertid ikke efterprøvet før publicering af udsendelsen, og DR er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at påstanden ikke er korrekt. DR er dog blevet oplyst, at det er muligt for danske tilbageholdte i sydafrikanske fængsler at få tilsendt materiale fra afsendere i Danmark, og at sådanne fremsendelser typisk ekspederes via det konsulære team på ambassaden, uden censur og at materialet fremsendes til de sydafrikanske fængselsmyndigheder med henblik på deres videre håndtering heraf.

I programmet påstås det endvidere, at ambassadøren Tobias Elling Rehfeldt har oplyst til DR, at han ikke må udtale sig generelt om, hvad en ambassade bør og ikke bør gøre for danske indsatte i sydafrikanske fængsler.

Det er ikke korrekt. Det er kun enkeltsager ambassadøren ikke kan udtale sig om. Ambassadøren har dog oplyst til DR, at ambassaden har en forpligtelse til at følge udviklingen i tilbageholdte danske statsborgeres sager, herunder evt. retsmøder, samt at ambassaden søger at besøge alle fængslede danskere på en regulær basis afhængigt af sagens karakter og de lokale omstændigheder med det formål at tjekke, hvordan den tilbageholdte dansker har det, og om de mangler medicin, lægelig behandling, bøger el.lign. Efter anmodning må ambassaden assistere den tilbageholdte danske fx ved indkøb af personlige genstande, der skal betales af den tilbageholdte selv.

DR beklager disse fejl.

DR’s berigtigelse fremgår også af programmet, der kan høres her.