DR beklager historie om clairvoyance

DR skulle ikke have bragt historie i P1 Morgen og TV Avisen d. 25/9

I P1 Morgen d. 25. september samt TV Avisen 19:55 og 21:30 samme dag bragte DR en historie om, at flere danskere søger råd og støtte hos clairvoyante frem for hos folkekirkens præster. Historien havde baggrund i en Epinion-måling, der undersøgte spørgsmålet: ”Hvilke af følgende professionelle har du kontaktet med henblik på at få råd og/eller vejledning om overvejelser i dit liv?”. Undersøgelsen viste, at 7 procent af de adspurgte danskerne rådførte sig med en clairvoyant, mens 6 procent svarede, at de har været i kontakt med en præst fra folkekirken. Grundet en statistisk usikkerhed på +/- 3,2 % burde DR ikke have bragt denne historie.

Yderligere kan undersøgelsen udelukkende udtrykke et øjebliksbillede og kan ikke sige noget om en generel udvikling eller tendens i retning af clairvoyance.

DR beklager

FacebookTwitter