DR bragte historie om børns levealder, men udregninger var forkerte

Arkivfoto (Foto: Thomas Lekfeldt © Scanpix)

Den 1. januar 2021 bragte DR en artikel på dr.dk og et telegram i Radioavisen klokken 7 og 12 samt P3 Nyheder klokken 13 om børns levealder baseret på data fra Unicef.

Efter offentliggørelsen af historie har Unicef regnet sine tal igennem en gang til og fundet fejl i antagelserne i fremskrivningen af den forventede gennemsnitlige levealder. Det har betydet markante og betydelige ændringer i Unicefs tal.

Unicef vurderede blandt andet, at babyer født i Danmark i 2021 kunne se frem til at blive 102 år gamle. Det har de nu justeret til 93,7 år.

Unicef skriver til DR Nyheder:

- Det er dybt beklageligt, at vi har måtte revurdere vores tal, og vi har lagt de nye tal frem.

Den anvendte metode betød, at tallene for aldersgruppen fra 80 og opefter blev for optimistiske.

Det skyldes ifølge Unicef, at FN’s befolkningsfremskrivninger, som ligger til grund for Unicefs fremskrivninger for nyfødtes forventede gennemsnitlige levetid, kun løber til år 2100.

- En simpel metode blev brugt til at fortsætte tidligere tendenser i fremtiden med yderligere antagelser og fremskrivninger i den periode. Men den ældre aldersgruppe var følsom over for data brugt til yngre aldersgrupper, og det gav nogle overoptimistiske tal for nogle vestlige lande, skriver Unicef.

For et land som Schweiz eksempelvis vurderede Unicef først, at 2021-børn kunne forvente at leve, til de er 116,4 år. Det er nu justeret til 94,8 år.

I de første opgørelser så det ud som om, at Danmark lå langt bagefter naboer som Norge og Sverige, som havde en forventet gennemsnitslevetid på henholdsvis 109,9 og 110,2 år. De er imidlertid også justeret, og Unicef vurderer nu, at den gennemsnitlige levetid er 93,3 og 93,5 år.

DR beklager

Facebook
Twitter