DR retter formulering om smitte fra dyremarked i Wuhan

DR retter upræcis formulering i artikler fra d. 8. og 12. maj

DR bragte henholdsvis d. 8. og d. 12. maj 2020 tre artikler, der alle omhandlede COVID-19. De formuleringer, der oprindeligt fremgik af artiklerne, kunne give anledning til uklarhed om, hvorvidt COVID-19 kan siges at stamme fra et dyremarked i Wuhan. DR er velvidende om, at der hersker forskellige teorier vedrørende denne diskussion, og at COVID-19s oprindelsessted stadig er underlagt undersøgelse. Vi har derfor rettet formuleringerne, så det nu fremgår tydeligere, at smitten ikke på nuværende tidspunkt kan fastslås og endeligt spores til fiskemarkedet i Wuhan. Dog er det stadig en fremherskende teori, at virus spredte sig fra markedet.

DR beklager.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk